Заседание на Общински съвет - Плевен на 24.06.2021 г.

472

На проведеното на 15.06.2021 г. заседание на Председателския съвет беше насрочено закрито заседание на Общински съвет - Плевен на 24 юни 2021 г. (четвъртък) от 9,00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда "Гена Димитрова".

С материалите, които предстои да бъдат обсъдени, можете да се запознаете в меню "Заседания на Общински съвет".

Заседанията на Общински съвет - Плевен се излъчват на живо на страницата на Общински съвет - Плевен.