Заседание на Общински съвет - Плевен на 24.04.2019 г.

233

        На проведеното на 15.04.2019 г. заседание на Председателския съвет беше насрочено заседание на Общински съвет - Плевен на  24 април 2019 г. (сряда) от 9,00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда "Гена Димитрова".

       С материалите, които предстои да бъдаг разгледани, можете да се запознаете в меню "Заседания на Общински съвет".