Заседание на Общински съвет - Плевен на 17.12.2020 г.

467

На проведеното на 08.12.2020 г. заседание на Председателския съвет беше насрочено закрито заседание на Общински съвет - Плевен на 17 декември 2020 г. (четвъртък) от 9,00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда "Гена Димитрова".

С материалите, които предстои да бъдат обсъдени, можете да се запознаете в меню "Заседания на Общински съвет".