Заседание на Общински съвет - Плевен на 15.12.2022 г.

99

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.18, ал.1, т.2 и чл.43, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2019 - 2023 г., на 15 декември 2022 г. (четвъртък) от 16.30 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова“ ще се проведе заседание на Общински съвет - Плевен.

С материалите, които предстои да бъдат обсъдени, можете да се запознаете в меню "Заседания на Общински съвет".