Заседание на Общински съвет - Плевен на 13.02.2020 г.

415

   На 13 февруари 2020 г. (четвъртък) от 09.00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда “Гена Димитрова” ще се проведе заседание на Общински съвет - Плевен за приемане Сборния бюджет на Община Плевен за 2020 година.

   Постоянните комисии при Общински съвет - Плевен ще обсъждат проекта за бюджет на Община Плевен за 2020 г. на заседания, които ще се проведат от 03.02.2020 г. до 07.02.2020 г. (вкл.), съгласно приложения график.

   С материалите, които предстои да бъдат обсъдени, можете да се запознаете в меню "Заседания на Общински съвет". https://obs.pleven.bg/bg/materiali-za-zasedanie-na-obshtinski-savet-pleven-na-13022020-g-za-obsazhdane-na-byudzheta-za-2020-g