Заседание на Общински съвет - Плевен на 12.11.2020 г.

512

Отмененото заседание на Общински съвет - Плевен, насрочено за 29.10.2020 г., ще се проведе на 12 ноември 2020 г. (четвъртък) от 09,00 часа в зала "Плевен" в сградата на Областна администрация - Плевен. 

На основание чл.28, ал.1, изр.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.47, ал.1, изр.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2019 - 2023 г. заседанието ще бъде закрито.