Заседание на Общински съвет - Плевен на 11.03.2021 г.

335

На основание чл.38, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Решение №340-МИ/28.02.2021 г. на Общинска избирателна комисия  – Плевен за обявяване на окончателните резултати от произвеждане на изборите за кмет на кметство Николаево в Община Плевен на 28.02.2021 г.  на 11 март 2021 г. (четвъртък) от 17.00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда “Гена Димитрова” ще се проведе заседание на Общински съвет - Плевен със следния 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

  1. Полагане на клетва от новоизбрания кмет на кметство Николаево.