Заседание на Общински съвет - Плевен на 08.10.2020 г.

373

На основание чл.38, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Решение №297-МИ/27.09.2020 г. на Общинска избирателна комисия  – Плевен за обявяване на окончателните резултати от произвеждане на изборите за кмет на кметство Бохот в Община Плевен на 27.09.2020 г.  на 8 октомври 2020 г. (четвъртък) от 17.00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда “Гена Димитрова” ще се проведе заседание на Общински съвет - Плевен със следния 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

  1. Полагане на клетва от новоизбрания кмет на кметство Бохот.