Списък на допуснатите до изслушване кандидати за съдебни заседатели за Районен съд - Плевен

426

На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели при Районен съд - Плевен, избрана с решение №006/30.11.2023 г.  на Общински съвет - Плевен публикува СПИСЪК на допуснатите до изслушване кандидати за съдебни заседатели, както следва:

1.      ГЛОРИЯ ЕМИЛОВА РУСКОВА-ПЕНЕВА

2.      ГРЕТА ПЕТРОВА ДИМОВА

3.      САШКА АСЕНОВА ПОЛЯКОВА

4.      ПОЛЯ ГРИГОРОВА ГРИГОРОВА

5.      ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ФОТЕВА

6.      АНТОАНЕТА ДИМОВА ЦЕКОВА

7.      БЛАГОСЛАВ АСЕНОВ СТОЯНОВ

 8.     ДИМИТРИНКА ГЕРГОВА БЕЛЧЕВА  

 9.      ЕЛЕНА МАКСИМОВА КИНОВА

10.     ЮЛИЯ НАНЕВА ТОДОРОВА

11.     ВЕНЕТКА ТАНОВА ТОШКОВА

12.     ЕМИЛИЯ ЦВЕТАНОВА БОЖИНОВА

13.     РЕНИ ТОДОРОВА МАРИНОВА

14.     ЕЛЕНА ИВАНОВА ТОДОРОВА

 

Изслушването на кандидатите за съдебни заседатели ще се състои на 21.03.2024 г. в Заседателната зала     на ІІІ етаж в сградата на Община Плевен, пл. Възраждане № 2  от 13:00 часа. 

Кандидати за съдебни заседатели, които не са в списъка поради липсата на изискан документ могат да се явят на изслушването при набавяне на същия. Нови заявления също ще се приемат до 20.03.2024 г.