Тържествено заседание на Общински съвет - Плевен на 15.05.2022 г.

365

На основание чл. 40, ал. 1 от Наредба №11 на Общински съвет - Плевен на 15 май 2022 г. (неделя) от 10.00 часа в Актовата зала на Община Плевен ще се проведе тържествено заседание на Общински съвет - Плевен с предложение за следния 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

 

  1. Връчване на звания „Почетен гражданин на Община Плевен”.

       2. Определяне представител на Община Плевен за участие в комисия за изработване на областна здравна карта.

           Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен