Списък на избраните с Решение №091/27.02.2020 г. на Общински съвет - Плевен съдебни заседатели за Районен съд - Плевен

532

С Решение №091/27.02.2020 г. на Общински съвет - Плевен са избрани следните кандидати за съдебни заседатели:

 1. Ценка Иванова Атанасова
 2. Мая Иванова Христова
 3. Пенка Петрова Коларова
 4. Ваня Димитрова Пагелска
 5. Румяна Борисова Тодорова
 6. Йорданка Цветанова Николова
 7. Десислава Богданова Бошнакова
 8. Малинка Атанасова Гетова
 9. Валентин Богомилов Иронов
 10. Габриела Емилова Ганчева
 11. Манол Недялков Цанков
 12. Данка Тегова Янкова
 13. Валя Симеонова Прокопова – Гинчева
 14. Илиян Пенчев Илиев
 15. Евгения Върбанова Станева
 16. Павлина Богомилова Христова
 17. Албена Димитрова Винчева
 18. Валентина Димитрова Цанова
 19. Ивайло Давидов Пашев
 20. Цветанка Светославова Николаева
 21. Цветелина Данаилова Николова
 22. Лидия Николова Филипова
 23. Лора Христова Габровска