Списък на допуснатите до изслушване кандидати за съдебни заседатели за Районен съд - Плевен

1222

На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели при Районен съд - Плевен, избрана с решение №1401/29.06.2023 г./ на Общински съвет - Плевен публикува СПИСЪК на допуснатите до изслушване кандидати за съдебни заседатели, както следва:

 1. Мая Стефанова Аспарухова
 2. Валя Личева Румполова
 3. Йорданка Цветанова Николова
 4. Лидия Николова Филипова
 5. Стефан Любенов Стефанов 
 6. Бисерка Антонова Атанасова
 7. Ценка Иванова Атанасова 
 8. Димитрина Тодорова Борисова 
 9. Даниел Тодоров Глоговски
 10. Тинка Николова Илиева
 11.  Пенка Георгиева Бояджиева
 12. Красимира Иванова Митковска
 13. Даниела Христова Дамянова
 14. Силви Милков Милков
 15. Данчи Иванова Коцева
 16. Павлин Христов Христов
 17. Павлинка Богданова Железарова 
 18. Елица Мариянова Горновска
 19. Яна Атанасова Петкова
 20. Лилия Красимирова Петкова
 21. Стела Христова Минкова
 22. Иван Минков Минков
 23. Зорница Николаева Николова
 24. Илиана Стефанова Русева  
 25. Виктория Славейкова Костадинова 
 26. Елка Георгиева Иванова
 27. Таня Илиева Гарева – Иванова
 28. Албена Николаева Маринова 
 29. Веселка Тодорова Иванова
 30. Галина Бочева Димитрова 
 31. Ирина Тодорова Пълова
 32. Даниела Цветанова Николаева
 33. Диляна Ицкова Христова
 34. Илиян Пенчев Илиев
 35. Албена Огнянова Спасова

Изслушването на кандидатите за съдебни заседатели ще се състои на 17.08.2023 г. в Конферентната зала на Община Плевен в сграда “Гена Димитрова” (ул. “Димитър Константинов“ №2) от 10:00 часа. 

Не по-късно от три работни дни преди изслушването, юридически лица с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на Общински съвет – Плевен становища за кандидатите, включващи и въпроси, които да им бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

 

Владислав Монов,

 Председател на Комисията

Файлове:

10. Тинка Николова Илиева_.pdf 10. Тинка Николова Илиева_.pdf

5. Стефан Любенов Стефанов_.pdf 5. Стефан Любенов Стефанов_.pdf

8. Димитрина Тодорова Борисова_.pdf 8. Димитрина Тодорова Борисова_.pdf

9. Даниел Тодоров Глоговски_.pdf 9. Даниел Тодоров Глоговски_.pdf

7. Ценка Иванова Атанасова_.pdf 7. Ценка Иванова Атанасова_.pdf

1. Мая Стефанова Аспарухова_.pdf 1. Мая Стефанова Аспарухова_.pdf

3. Йорданка Цветанова Николова_.pdf 3. Йорданка Цветанова Николова_.pdf

6. Бисерка Антонова Атанасова_.pdf 6. Бисерка Антонова Атанасова_.pdf

2. Валя Личева Румполова_.pdf 2. Валя Личева Румполова_.pdf

4. Лидия Николова Филипова_.pdf 4. Лидия Николова Филипова_.pdf

12. Красимира Иванова Митковска_.pdf 12. Красимира Иванова Митковска_.pdf

13. Даниела Христова Дамянова_.pdf 13. Даниела Христова Дамянова_.pdf

16. Павлин Христов Христов_.pdf 16. Павлин Христов Христов_.pdf

17. Павлинка Богданова Железарова_.pdf 17. Павлинка Богданова Железарова_.pdf

19. Яна Атанасова Петкова_.pdf 19. Яна Атанасова Петкова_.pdf

14. Силви Милков Милков_.pdf 14. Силви Милков Милков_.pdf

20. Лилия Красимирова Петкова_.pdf 20. Лилия Красимирова Петкова_.pdf

15. Данчи Иванова Коцева_.pdf 15. Данчи Иванова Коцева_.pdf

11. Пенка Георгиева Бояджиева_.pdf 11. Пенка Георгиева Бояджиева_.pdf

18. Елица Мариянова Горновска_.pdf 18. Елица Мариянова Горновска_.pdf

25. Виктория Славейкова Костадинова_.pdf 25. Виктория Славейкова Костадинова_.pdf

27. Таня Илиева Гарева – Иванова_.pdf 27. Таня Илиева Гарева – Иванова_.pdf

21. Стела Христова Минкова_.pdf 21. Стела Христова Минкова_.pdf

28. Албена Николаева Маринова_.pdf 28. Албена Николаева Маринова_.pdf

22. Иван Минков Минков_.pdf 22. Иван Минков Минков_.pdf

29. Веселка Тодорова Иванова_.pdf 29. Веселка Тодорова Иванова_.pdf

30. Галина Бочева Димитрова_.pdf 30. Галина Бочева Димитрова_.pdf

26. Елка Георгиева Иванова_.pdf 26. Елка Георгиева Иванова_.pdf

23. Зорница Николаева Николова_.pdf 23. Зорница Николаева Николова_.pdf

24. Илиана Стефанова Русева_.pdf 24. Илиана Стефанова Русева_.pdf

34. Илиян Пенчев Илиев_.pdf 34. Илиян Пенчев Илиев_.pdf

31. Ирина Тодорова Пълова_.pdf 31. Ирина Тодорова Пълова_.pdf

35. Албена Огнянова Спасова_.pdf 35. Албена Огнянова Спасова_.pdf

32. Даниела Цветанова Николаева_.pdf 32. Даниела Цветанова Николаева_.pdf

33. Диляна Ицкова Христова_.pdf 33. Диляна Ицкова Христова_.pdf