Списък на допуснатите до изслушване кандидати за съдебни заседатели за Районен съд - Плевен

991

На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели при Районен съд - Плевен, избрана с решение №1365/27.06.2019 г. на Общински съвет - Плевен публикува СПИСЪК на допуснатите до изслушване кандидати за съдебни заседатели, както следва:

 

 1. Даниел Севдалинов Стойков
 2. Цецка Тодорова Георгиева
 3. Пламен Дилов Дилов
 4. Николета Сашева Димитрова
 5. Дияна Иванова Димитрова
 6. Борислава Дончева Русева
 7. Милен Георгиев Първанов
 8. Радка Кирилова Йорданова
 9. Цветомир Милчев Кокалов
 10. Любомир Александров Йосифов
 11. Валентин Витков Лаков
 12. Галя Захаринчева Тонова – Георгиева
 13. Тинка Николова Илиева
 14. Галя Василева Дочева
 15. Мая Стефанова Аспарухова
 16. Димитринка Гергова Белчева
 17. Виолета Маринова Цветанова
 18. Анета Илиева Попова
 19. Румен Петков Банчев
 20. Надя Станева Монова
 21. Виола Атанасова Христова
 22. Ирена Иванова Михайлова
 23. Красимира Иванова Митковска
 24. Стефан Любенов Стоянов
 25. Даниела Христова Дамянова
 26. Силви Милков Милков
 27. Мая Ванкова Шишкова
 28. Денис Сергеев Алексиев
 29. Лора Илиянова Герасимова
 30. Пламена Стоянова Тончева
 31. Михаил Любомиров Порожанов
 32. Галина Бочева Димитрова
 33. Диана Петкова Георгиева
 34. Катя Пенчева Ангелова
 35. Дамян Цветанов Недков
 36. Анелия Иванова Летова
 37. Анелия Иванова Първанова
 38. Ценка Николова Петкова
 39. Надка Георгиева Койчева
 40. Калин Атанасов Хицов
 41. Маргаритка Василева Нешкова
 42. Катя Христова Лишева
 43. Анета Милкова Панова
 44. Аксиния Красимирова Тодорова
 45. Елеонора Ангелова Йоткова
 46. Десислава Василева Топалска
 47. Ваня Петрова Орозова
 48. Цветлина Тонова Тодорова
 49. Марияна Кръстева Петрова
 50. Петя Величкова Гошева
 51. Пламен Ленков Топалски
 52. Александър Павлинов Цонев
 53. Цветелина Георгиева Георгиева
 54. Йордан Славчев Малинов
 55. Вероника Иванова Михайлова
 56. Антоанета Димова Цекова
 57. Павлин Христов Христов
 58. Игнат Стефанов Касабов

 

Изслушването на кандидатите за съдебни заседатели ще се състои на 02.10.2019 г. в Конферентната зала на Община Плевен в сграда “Гена Димитрова” (ул.“Димитър Константинов“ №2) при следния ред:

 

 •  от 10:00 ч. – кандидатите от № 1 до № 30 включително от списъка по-горе; 

 

 • от 10:30 – кандидатите от № 31 до № 58 включително от списъка по-горе.

 

Не по-късно от три работни дни преди изслушването, юридически лица с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на Общински съвет – Плевен становища за кандидатите, включващи и въпроси, които да им бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

 

Владислав Монов,

 Председател на Комисията

 

 

 

Файлове:

Анелия Първанова.pdf Анелия Първанова.pdf

Анелия Летова.pdf Анелия Летова.pdf

Ваня Орозова.pdf Ваня Орозова.pdf

Виолета Цветанова.pdf Виолета Цветанова.pdf

Валентин Лаков.pdf Валентин Лаков.pdf

Вероника Михайлова.pdf Вероника Михайлова.pdf

Антоанета Цекова.pdf Антоанета Цекова.pdf

Борислава Русева.pdf Борислава Русева.pdf

Александър Цонев.pdf Александър Цонев.pdf

Виола Христова.pdf Виола Христова.pdf

Аксиния Тодорова.pdf Аксиния Тодорова.pdf

Анета Панова.pdf Анета Панова.pdf

Анета Попова.pdf Анета Попова.pdf

Галина Димитрова.pdf Галина Димитрова.pdf

Даниела Дамянова.pdf Даниела Дамянова.pdf

Дияна Димитрова.pdf Дияна Димитрова.pdf

Димитринка Белчева.pdf Димитринка Белчева.pdf

Десислава Топалска.pdf Десислава Топалска.pdf

Галя Дочева.pdf Галя Дочева.pdf

Денис Алексиев.pdf Денис Алексиев.pdf

Даниел Стойков.pdf Даниел Стойков.pdf

Диана Георгиева.pdf Диана Георгиева.pdf

Галя Тонова-Георгиева.pdf Галя Тонова-Георгиева.pdf

Дамян Недков.pdf Дамян Недков.pdf

Лора Герасимова.pdf Лора Герасимова.pdf

Красимира Митковска.pdf Красимира Митковска.pdf

Катя Лишева.pdf Катя Лишева.pdf

Калин Хицов.pdf Калин Хицов.pdf

Игнат Касабов.pdf Игнат Касабов.pdf

Йордан Малинов.pdf Йордан Малинов.pdf

Елеонора Йоткова.pdf Елеонора Йоткова.pdf

Ирена Михайлова.pdf Ирена Михайлова.pdf

Любомир Йосифов.pdf Любомир Йосифов.pdf

Катя Ангелова.pdf Катя Ангелова.pdf

Маргаритка Нешкова.pdf Маргаритка Нешкова.pdf

Мая Аспарухова.pdf Мая Аспарухова.pdf

Николета Димитрова.pdf Николета Димитрова.pdf

Михаил Порожанов.pdf Михаил Порожанов.pdf

Надя Монова.pdf Надя Монова.pdf

Мая Шишкова.pdf Мая Шишкова.pdf

Марияна Петрова.pdf Марияна Петрова.pdf

Надка Койчева.pdf Надка Койчева.pdf

Милен Първанов.pdf Милен Първанов.pdf

Силви Милков.pdf Силви Милков.pdf

Ценка Петкова.pdf Ценка Петкова.pdf

Тинка Илиева.pdf Тинка Илиева.pdf

Цецка Георгиева.pdf Цецка Георгиева.pdf

Цветелина Георгиева.pdf Цветелина Георгиева.pdf

Цветлина Тодорова.pdf Цветлина Тодорова.pdf

Радка Йорданова.pdf Радка Йорданова.pdf

Пламена Тончева.pdf Пламена Тончева.pdf

Пламен Дилов.pdf Пламен Дилов.pdf

Стефан Стоянов.pdf Стефан Стоянов.pdf

Павлин Христов.pdf Павлин Христов.pdf

Румен Банчев.pdf Румен Банчев.pdf

Петя Гошева.pdf Петя Гошева.pdf

Пламен Топалски.pdf Пламен Топалски.pdf

Цветомир Кокалов.pdf Цветомир Кокалов.pdf