Списък на допуснатите до изслушване кандидати за съдебни заседатели за Районен съд - Плевен

1777

На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели при Районен съд - Плевен, избрана с решение №048/19.12.2019 г. на Общински съвет - Плевен публикува СПИСЪК на допуснатите до изслушване кандидати за съдебни заседатели, както следва:

 

 1. Мартина Хариева Далева
 2. Ценка Иванова Атанасова
 3. Мая Иванова Христова
 4. Пенка Петрова Коларова
 5. Ваня Димитрова Пагелска
 6. Румяна Борисова Тодорова
 7. Йорданка Цветанова Николова
 8. Десислава Богданова Бошнакова
 9. Зоя Велева Райкова
 10. Даринка Методиева Стоянова
 11. Малинка Атанасова Гетова
 12. Валентин Богомилов Иронов
 13. Габриела Емилова Ганчева
 14. Манол Недялков Цанков
 15. Данка Тегова Янкова
 16. Валя Симеонова Порокопова – Гинчева
 17. Илиян Пенчев Илиев
 18. Евгения Върбанова Станева
 19. Павлина Богомилова Христова
 20. Николинка Крумова Добрева
 21. Дианка Атанасова Кирилова
 22. Албена Димитрова Винчева
 23. Валентина Димитрова Цанова
 24. Ивайло Давидов Пашев
 25. Цветанка Светославова Николаева
 26. Цветелина Данаилова Николова
 27. Лидия Николова Филипова
 28. Лора Христова Габровска

 

Изслушването на кандидатите за съдебни заседатели ще се състои на 12.02.2020 г. (сряда) в Конферентната зала на Община Плевен в сграда “Гена Димитрова” (ул. „Димитър Константинов“ №2) от 17.00 часа.

Не по-късно от три работни дни преди изслушването, юридически лица с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на Общински съвет – Плевен становища за кандидатите, включващи и въпроси, които да им бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

 

Бойко Янчев,

 Председател на Комисията