Списък на допуснатите до изслушване кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд - Плевен

1216

 На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели  при Окръжен съд - Плевен, избрана с решение №005/30.11.2023 г.  на Общински съвет - Плевен публикува СПИСЪК на допуснатите до изслушване кандидати за съдебни заседатели, както следва:        

  1.      ГРЕТА ПЕТРОВА ДИМОВА

  2.      САШКА АСЕНОВА ПОЛЯКОВА

  3.      ЙОАНА ДИМЧЕВА ЛАЗАРОВА

  4.      СЕЗЕР ВЛАДИСЛОВОВ МЛАДЕНОВ

  5.      БИСЕР ГАБРИЕЛ ВЕЛИЕВ

  6.      ЕМИЛИЯ ЦВЕТАНОВА БОЖИНОВА

  7.      ДАНИЕЛА НАКОВА ГЕОРГИЕВА

  8.      РУМЯНКА ЛЪЧЕЗАРОВА КРЪСТЕВА – ХРИСТОВА

  9.      НАЧО ИВАНОВ ТАНЕВ

 10.      ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ФОТЕВА

 11.      ПОЛЯ АЛЕКСАНДРОВА ИВАНОВА 

Изслушването на кандидатите за съдебни заседатели ще се състои на 21.03.2024 г. в Заседателната зала     на ІІІ етаж в сградата на Община Плевен, пл. Възраждане № 2  от 13:00 часа. 

Кандидати за съдебни заседатели, които не са в списъка поради липсата на изискан документ могат да се явят на изслушването при набавяне на същия. Нови заявления също ще се приемат до 20.03.2024 г.