Списък на допуснатите до изслушване кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд - Плевен

1937

На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели при Окръжен съд - Плевен, избрана с решение №1364/27.06.2019 г. на Общински съвет - Плевен публикува СПИСЪК на допуснатите до изслушване кандидати за съдебни заседатели, както следва:

 

 1. Марио Рангелов Петров
 2. Христинка Иванова Пеева
 3. Поля Владимирова Царска
 4. Цветослава Цветанова Видрарска
 5. Десислава Тодорова Шукина – Вълчева
 6. Николета Сашева Димитрова
 7. Тереза Юлиянова Минкова
 8. Нели Юлиянова Павлова
 9. Теодор Красимиров Багиловски
 10. Биляна Пламенова Манолова
 11. Павлинка Богданова Железарова
 12. Георги Атанасов Белчев
 13. Габриела Валентинова Симеонова
 14. Десислава Димитрова Алфарес
 15. Денислава Иванова Василева
 16. Станимир Илиев Георгиев
 17. Диана Иванова Петкова – Рачева
 18. Бисерка Антонова Атанасова
 19. Ина Любомирова Кръстева
 20. Пенка Георгиева Бояджиева
 21. Тихомир Пенев Пенев
 22. Йоана Димчева Лазарова
 23. Димитрина Тодорова Борисова
 24. Кона Митева Дочева
 25. Светослав Илиев Варджиев
 26. Стела Великова Шабанска
 27. Мартин Николаев Аспарухов
 28. Борислав Савчев Щерев
 29. Мартин Иванов Димитров
 30. Крум Василев Цветков
 31. Виолета Руменова Романова
 32. Светлана Владимирова Лачева
 33. Галя Петкова Цветанова
 34. Живко Христов Белев
 35. Албена Николаева Маринова
 36. Венелина Михайлова Петкова
 37. Станислав Живков Михайлов
 38. Румянка Лъчезарова Кръстева – Христова
 39. Даниел Севдалинов Стойков
 40. Димитра Лазос Сукалопулу – Динчева
 41. Даниела Накова Георгиева
 42. Клаида Владиславова Дойчинова
 43. Кою Георгиев Коев
 44. Пламен Дилов Дилов
 45. Иванчо Лазаров Дамянов
 46. Дияна Иванова Димитрова
 47. Ивелина Стефанова Йорданова
 48. Христо Лазаров Николов
 49. Поля Григорова Григорова
 50. Елена Николаева Илиева – Маринова
 51. Диана Петкова Гергова
 52. Мария Цоцова Атанасова
 53. Иван Минков Минков
 54. Елка Георгиева Иванова
 55. Теменужка Георгиева Енчева
 56. Веселка Генчева Горновска
 57. Илиян Николов Рашков
 58. Мая Стефанова Аспарухова
 59. Даниел Маринов Божков

 

 

Изслушването на кандидатите за съдебни заседатели ще се състои на 03.09.2019 г. в Конферентната зала на Община Плевен в сграда “Гена Димитрова” при следния ред:

 

 •  от 09:30 ч. – кандидатите от № 1 до № 30 включително от списъка по-горе; 

 

 • от 14:00 – кандидатите от № 31 до № 59 включително от списъка по-горе.

 

Не по-късно от три работни дни преди изслушването, юридически лица с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на Общински съвет – Плевен становища за кандидатите, включващи и въпроси, които да им бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

 

Христослав Михайлов,

 Председател на Комисията

 

 

Файлове:

Марио Петров.pdf Марио Петров.pdf

Николета Димитрова.pdf Николета Димитрова.pdf

Десислава Шукина - Вълчева.pdf Десислава Шукина - Вълчева.pdf

Цветослава Видрарска.pdf Цветослава Видрарска.pdf

Поля Царска.pdf Поля Царска.pdf

Биляна Манолова.pdf Биляна Манолова.pdf

Теодор Багиловски.pdf Теодор Багиловски.pdf

Нели Павлова.pdf Нели Павлова.pdf

Тереза Минкова.pdf Тереза Минкова.pdf

Христинка Пеева.pdf Христинка Пеева.pdf

Ина Кръстева.pdf Ина Кръстева.pdf

Диана Рачева.pdf Диана Рачева.pdf

Пенка Бояджиева.pdf Пенка Бояджиева.pdf

Бисерка Атанасова.pdf Бисерка Атанасова.pdf

Габриела Симеонова.pdf Габриела Симеонова.pdf

Десислава Алфарес.pdf Десислава Алфарес.pdf

Станимир Георгиев.pdf Станимир Георгиев.pdf

Павлинка Железарова.pdf Павлинка Железарова.pdf

Георги Белчев.pdf Георги Белчев.pdf

Денислава Василева.pdf Денислава Василева.pdf

Крум Цветков.pdf Крум Цветков.pdf

Борислав Щерев.pdf Борислав Щерев.pdf

Мартин Димитров.pdf Мартин Димитров.pdf

Мартин Аспарухов.pdf Мартин Аспарухов.pdf

Йоана Лазарова.pdf Йоана Лазарова.pdf

Тихомир Пенев.pdf Тихомир Пенев.pdf

Светослав Варджиев.pdf Светослав Варджиев.pdf

Димитрина Борисова.pdf Димитрина Борисова.pdf

Кона Дочева.pdf Кона Дочева.pdf

Стела Шабанска.pdf Стела Шабанска.pdf

Димитра Сукалопулу-Динчева.pdf Димитра Сукалопулу-Динчева.pdf

Даниел Стойков.pdf Даниел Стойков.pdf

Станислав Михайлов.pdf Станислав Михайлов.pdf

Румянка Кръстева-Христова.pdf Румянка Кръстева-Христова.pdf

Албена Маринова.pdf Албена Маринова.pdf

Светлана Лачева.pdf Светлана Лачева.pdf

Живко Белев.pdf Живко Белев.pdf

Галя Цветанова.pdf Галя Цветанова.pdf

Виолета Романова.pdf Виолета Романова.pdf

Венелина Петкова.pdf Венелина Петкова.pdf

Елена Илиева - Маринова.pdf Елена Илиева - Маринова.pdf

Христо Николов.pdf Христо Николов.pdf

Ивелина Йорданова.pdf Ивелина Йорданова.pdf

Поля Григорова.pdf Поля Григорова.pdf

Дияна Димитрова.pdf Дияна Димитрова.pdf

Пламен Дилов.pdf Пламен Дилов.pdf

Клаида Дойчинова.pdf Клаида Дойчинова.pdf

Даниела Георгиева.pdf Даниела Георгиева.pdf

Кою Коев.pdf Кою Коев.pdf

Иванчо Дамянов.pdf Иванчо Дамянов.pdf

Мая Аспарухова.pdf Мая Аспарухова.pdf

Даниел Божков.pdf Даниел Божков.pdf

Илиян Рашков.pdf Илиян Рашков.pdf

Теменужка Енчева.pdf Теменужка Енчева.pdf

Иван Минков.pdf Иван Минков.pdf

Елка Иванова.pdf Елка Иванова.pdf

Веселка Горновска.pdf Веселка Горновска.pdf

Диана Гергова.pdf Диана Гергова.pdf

Мария Атанасова.pdf Мария Атанасова.pdf