СЪОБЩЕНИЕ

642

   Считано от 11.10.2019 г., Комисията за разпределение на средствата за подпомагане решаването на репродуктивни проблеми на граждани на Община Плевен, избрана с Решение №059/28.01.2016 г. на ОбС - Плевен преустановява приемането на заявления за финансово подпомагане на двойки, семейства  и лица с репродуктивни проблеми, поради изтичането на мандата на настоящия общински съвет.