ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЗА 2017 Г.

174

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси чл.51, ал.1 от Наредба №10 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Плевен Председателя на Общински съвет - Плевен организира публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на Община Плевен за 2017 год.  на 14 август  2017 г. (вторник) от 17.30 ч. в Конферентната зала на Община Плевен в сграда "Гена Димитрова", ул."Димитър Константинов" №2, град Плевен.

С отчета можете да се запознаете в меню "Заседания на постоянни комисии" - https://obs.pleven.bg/bg/materiali-za-zasedaniya-na-postoyanni-komisii-za-mesets-avgust-2018-g