Промяна в залата за заседанието на Общински съвет – Плевен на 25.06.2020 г.

425

С оглед опазване здравето на всеки, заседанието на Общински съвет - Плевен на 25.06.2020 год. /четвъртък/ ще се проведе в зала „Катя Попова“ от 9,00 часа при спазване на всички противоепидемични мерки и указания.