Приемане на заявления за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми

1340

Комисията за разпределение на средствата за подпомагане решаването на репродуктивни проблеми на граждани на Община Плевен, избрана с Решение №159/19.03.2020 г. на ОбС - Плевен започва приемането на заявления за финансово подпомагане на двойки, семейства  и лица с репродуктивни проблеми от 24.03.2020 г.

Заявленията се подават в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, находящ се на пл.“Възраждане“ №4.

            До приключване на извънредното положение заявления ще се приемат и по следния начин:

  1. Попълнени и сканирани на email адрес obs@pleven.bg.
  2.  По пощата на адрес: гр.Плевен, пл.“Възраждане“ №2, стая №35, за Общински съвет – Плевен.

Заявленията могат да се изтеглят от интернет страницата на Общински съвет – Плевен, а на хартиен носител могат да бъдат взети от Центъра за административно обслужване на Община Плевен (пл.“Възраждане“ №4).