Приемане на декларации по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество

844

Комисията по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество при Общински съвет - Плевен започва приемането на декларациите по чл.35 от ЗПКОНПИ, в срок от 06.12.2019 г. до 12.12.2019 г.

Публикувани са и образците на декларациите по чл.35, ал.1, т.1 и чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ.