Покана за публично обсъждане на Отчет за изпълнение на Бюджета на Община Плевен за 2022 год.

306

П О К А Н А

за публично обсъждане

на Отчет за изпълнение на Бюджета на Община Плевен за периода 01.01.2022 - 31.12.2022 година

 

На основание на чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и във връзка с чл.60, ал.1 от Наредба №10 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Плевен, Ви каним да присъствате на публично обсъждане на Отчет за изпълнение на Бюджета на Община Плевен за периода 01.01.2022 - 31.12.2022 год.

 

Публичното обсъждане ще се проведе на 11.09.2023 год. (понеделник) от 17.00 ч. в Конферентната зала на Община Плевен, сграда "Гена Димитрова".

 

Мартин Митев

Председател на Общински съвет – Плевен