Съобщения

Заседание на Общински съвет - Плевен на 08.10.2020 г.

577

На основание чл.38, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Решение №297-МИ/27.09.2020 г. на Общинска избирателна комисия  – Плевен за обявяване на окончателните резултати от произвеждане…

Заседание на Общински съвет - Плевен на 24.09.2020 г.

674

На проведеното на 14.09.2020 г. заседание на Председателския съвет беше насрочено заседание на Общински съвет - Плевен на 24 септември 2020 г. (четвъртък) от 9,00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда "Гена…

Заседание на Общински съвет - Плевен на 27.08.2020 г.

804

На проведеното на 18.08.2020 г. заседание на Председателския съвет беше насрочено заседание на Общински съвет - Плевен на 27 август 2020 г. (четвъртък) от 9,00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда "Гена Димитрова"…

Покана за обществено обсъждане на Отчет за изпълнение на Бюджет 2019 на Община Плевен

804

П О К А Н А за обществено обсъждане на Отчет за изпълнение на бюджета на Община Плевен за периода 01.01.2019 – 31.12.2019 година   На основание на чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и във връзка с чл.60, ал.1 от Наредба №10 за…

Заседание на Общински съвет - Плевен на 30.07.2020 г.

754

На проведеното на 21.07.2020 г. заседание на Председателския съвет беше насрочено заседание на Общински съвет - Плевен на 30 юли 2020 г. (четвъртък) от 9,00 часа в зала "Плевен" в сградата на Областна администрация - Плевен (пл."Възраждане"…

Промяна в залата за заседанието на Общински съвет – Плевен на 25.06.2020 г.

655

С оглед опазване здравето на всеки, заседанието на Общински съвет - Плевен на 25.06.2020 год. /четвъртък/ ще се проведе в зала „Катя Попова“ от 9,00 часа при спазване на всички противоепидемични мерки и указания.

Заседание на Общински съвет - Плевен на 25.06.2020 г.

679

На проведеното на 16.06.2020 г. заседание на Председателския съвет беше насрочено заседание на Общински съвет - Плевен на 25 юни 2020 г. (четвъртък) от 9,00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда "Гена Димитрова".…

Заседание на Общински съвет - Плевен на 28.05.2020 г.

832

На проведеното на 18.05.2020 г. заседание на Председателския съвет беше насрочено закрито заседание на Общински съвет - Плевен на 28 май 2020 г. (четвъртък) от 09.00 часа в зала "Катя Попова". С материалите, които предстои…

Заседание на Общински съвет - Плевен на 30.04.2020 г.

861

На 30 април 2020 г. (четвъртък) от 09.00 часа в зала "Катя Попова" ще се проведе закрито заседание на Общински съвет - Плевен. С материалите, които предстои да бъдат обсъдени, можете да се запознаете в меню "Заседания…

Важно! Отменят се заседанията на постоянните комисии при Общински съвет - Плевен за м. април 2020

646

Предвид указанията на Националния оперативен щаб за превенция и борба с коронавирусната инфекция (COVID-19) и усложнената епидемична обстановка на територията на община Плевен, Общински съвет - Плевен отменя заседанията на…

Приемане на заявления за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми

1498

Комисията за разпределение на средствата за подпомагане решаването на репродуктивни проблеми на граждани на Община Плевен, избрана с Решение №159/19.03.2020 г. на ОбС - Плевен започва приемането на заявления за финансово…

Заседание на Общински съвет - Плевен на 19.03.2020 г.

857

На 19 март 2020 г. (четвъртък) от 09.00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда “Гена Димитрова” ще се проведе заседание на Общински съвет - Плевен. С материалите, които предстои да бъдат обсъдени,…