Съобщения

Заседание на Общински съвет - Плевен на 16.01.2020 г.

619

       На 16 януари 2020 г. (четвъртък) от 9,00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда "Гена Димитрова" ще се проведе заседание на Общински съвет - Плевен.           С материалите, които предстои…

Заседание на Общински съвет - Плевен на 19.12.2019 г.

786

    На 19 декември 2019 г. (четвъртък) от 9,00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда "Гена Димитрова" ще се проведе заседание на Общински съвет - Плевен.       С материалите, които предстои да бъдат…

Приемане на декларации по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество

731

Комисията по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество при Общински съвет - Плевен започва приемането на декларациите по чл.35 от ЗПКОНПИ, в срок от 06.12.2019 г. до 12.12.2019 г. Публикувани…

Заседание на Общински съвет - Плевен на 28.11.2019 г.

690

     На 28 ноември 2019 г. (четвъртък) от 9,00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда "Гена Димитрова" ще се проведе заседание на Общински съвет - Плевен.       С материалите, които предстои да бъдат…

СЪОБЩЕНИЕ

874

   Считано от 11.10.2019 г., Комисията за разпределение на средствата за подпомагане решаването на репродуктивни проблеми на граждани на Община Плевен, избрана с Решение №059/28.01.2016 г. на ОбС - Плевен преустановява приемането…