Съобщения

Извънредно заседание на Общински съвет - Плевен на 10.05.2021 г.

500

           На основание чл. 23, ал. 4, т. 1, чл.28, ал.1, изр.2 и чл.43, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.18, ал.1, т.2, чл. 43, ал.2 и чл.47, ал.1, изр.2 от Правилника за организацията и дейността…

Заседание на Общински съвет - Плевен на 29.04.2021 г.

598

На проведеното на 20.04.2021 г. заседание на Председателския съвет беше насрочено закрито заседание на Общински съвет - Плевен на 29 април 2021 г. (четвъртък) от 9,00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в…

Заседание на Общински съвет - Плевен на 25.03.2021 г.

631

На проведеното на 16.03.2021 г. заседание на Председателския съвет беше насрочено закрито заседание на Общински съвет - Плевен на 25 март 2021 г. (четвъртък) от 9,00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда…

Заседание на Общински съвет - Плевен на 11.03.2021 г.

508

На основание чл.38, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Решение №340-МИ/28.02.2021 г. на Общинска избирателна комисия  – Плевен за обявяване на окончателните резултати от произвеждане…

Заседание на Общински съвет - Плевен на 25.02.2021 г.

663

На проведеното на 16.02.2021 г. заседание на Председателския съвет беше насрочено закрито заседание на Общински съвет - Плевен на 25 февруари 2021 г. (четвъртък) от 9,00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в…

Заседание на Общински съвет - Плевен на 28.01.2021 г.

755

На проведеното на 19.01.2021 г. заседание на Председателския съвет беше насрочено закрито заседание на Общински съвет - Плевен на 28 януари 2021 г. (четвъртък) от 9,00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда…

Заседание на Общински съвет - Плевен на 17.12.2020 г.

629

На проведеното на 08.12.2020 г. заседание на Председателския съвет беше насрочено закрито заседание на Общински съвет - Плевен на 17 декември 2020 г. (четвъртък) от 9,00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда "Гена…

Заседание на Общински съвет - Плевен в зала "Плевен" на 29.10.2020 г.

501

С оглед спазване на всички разписани противоепидемични мерки и указания във връзка с COVID - 19, октомврийското заседание на Общински съвет - Плевен ще се проведе в зала „Плевен“ в сградата на Областна администрация. …

Заседание на Общински съвет - Плевен на 29.10.2020 г.

554

На проведеното на 20.10.2020 г. заседание на Председателския съвет беше насрочено заседание на Общински съвет - Плевен на 29 октомври 2020 г. (четвъртък) от 9,00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда "Гена Димитрова".…

Заседание на Общински съвет - Плевен на 08.10.2020 г.

512

На основание чл.38, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Решение №297-МИ/27.09.2020 г. на Общинска избирателна комисия  – Плевен за обявяване на окончателните резултати от произвеждане…