Съобщения

Заседание на Общински съвет - Плевен на 28.01.2021 г.

675

На проведеното на 19.01.2021 г. заседание на Председателския съвет беше насрочено закрито заседание на Общински съвет - Плевен на 28 януари 2021 г. (четвъртък) от 9,00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда…

Заседание на Общински съвет - Плевен на 17.12.2020 г.

556

На проведеното на 08.12.2020 г. заседание на Председателския съвет беше насрочено закрито заседание на Общински съвет - Плевен на 17 декември 2020 г. (четвъртък) от 9,00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда "Гена…

Заседание на Общински съвет - Плевен в зала "Плевен" на 29.10.2020 г.

427

С оглед спазване на всички разписани противоепидемични мерки и указания във връзка с COVID - 19, октомврийското заседание на Общински съвет - Плевен ще се проведе в зала „Плевен“ в сградата на Областна администрация. …

Заседание на Общински съвет - Плевен на 29.10.2020 г.

463

На проведеното на 20.10.2020 г. заседание на Председателския съвет беше насрочено заседание на Общински съвет - Плевен на 29 октомври 2020 г. (четвъртък) от 9,00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда "Гена Димитрова".…

Заседание на Общински съвет - Плевен на 08.10.2020 г.

446

На основание чл.38, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Решение №297-МИ/27.09.2020 г. на Общинска избирателна комисия  – Плевен за обявяване на окончателните резултати от произвеждане…

Заседание на Общински съвет - Плевен на 24.09.2020 г.

520

На проведеното на 14.09.2020 г. заседание на Председателския съвет беше насрочено заседание на Общински съвет - Плевен на 24 септември 2020 г. (четвъртък) от 9,00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда "Гена…

Заседание на Общински съвет - Плевен на 27.08.2020 г.

682

На проведеното на 18.08.2020 г. заседание на Председателския съвет беше насрочено заседание на Общински съвет - Плевен на 27 август 2020 г. (четвъртък) от 9,00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда "Гена Димитрова"…

Покана за обществено обсъждане на Отчет за изпълнение на Бюджет 2019 на Община Плевен

655

П О К А Н А за обществено обсъждане на Отчет за изпълнение на бюджета на Община Плевен за периода 01.01.2019 – 31.12.2019 година   На основание на чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и във връзка с чл.60, ал.1 от Наредба №10 за…

Заседание на Общински съвет - Плевен на 30.07.2020 г.

630

На проведеното на 21.07.2020 г. заседание на Председателския съвет беше насрочено заседание на Общински съвет - Плевен на 30 юли 2020 г. (четвъртък) от 9,00 часа в зала "Плевен" в сградата на Областна администрация - Плевен (пл."Възраждане"…

Промяна в залата за заседанието на Общински съвет – Плевен на 25.06.2020 г.

522

С оглед опазване здравето на всеки, заседанието на Общински съвет - Плевен на 25.06.2020 год. /четвъртък/ ще се проведе в зала „Катя Попова“ от 9,00 часа при спазване на всички противоепидемични мерки и указания.