Съобщения

Заседание на Общински съвет - Плевен на 09.09.2021 г.

401

        На основание чл. 23, ал. 4, т. 1, чл.28, ал.1, изр.2 и чл.43, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.18, ал.1, т.2, чл. 43, ал.2 и чл.47, ал.1, изр.2 от Правилника за организацията и дейността на…

Покана за публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Плевен за 2020 год.

375

П О К А Н А за публично обсъждане на Отчет за изпълнение на бюджета на Община Плевен за периода 01.01.2020 – 31.12.2020 година   На основание на чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и във връзка с чл.60, ал.1 от Наредба №10…

Заседание на Общински съвет - Плевен на 26.08.2021 г.

380

На проведеното на 17.08.2021 г. заседание на Председателския съвет беше насрочено закрито заседание на Общински съвет - Плевен на 26 август 2021 г. (четвъртък) от 9,00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в…

Заседание на Общински съвет - Плевен на 29.07.2021 г.

430

На проведеното на 20.07.2021 г. заседание на Председателския съвет беше насрочено закрито заседание на Общински съвет - Плевен на 29 юли 2021 г. (четвъртък) от 9,00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда…

Заседание на Общински съвет - Плевен на 12.07.2021 г.

381

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1, чл.28, ал.1, изр.2 и чл.38, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Решение №380-МИ/04.07.2021г. на ОИК – Плевен и чл.18, ал.1, т.2 и чл.47, ал.1, изр.2 от Правилника за организацията…

Заседание на Общински съвет - Плевен на 24.06.2021 г.

453

На проведеното на 15.06.2021 г. заседание на Председателския съвет беше насрочено закрито заседание на Общински съвет - Плевен на 24 юни 2021 г. (четвъртък) от 9,00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда…

Заседание на Общински съвет - Плевен на 27.05.2021 г.

466

На проведеното на 17.05.2021 г. заседание на Председателския съвет беше насрочено закрито заседание на Общински съвет - Плевен на 27 май 2021 г. (четвъртък) от 9,00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда…

Извънредно заседание на Общински съвет - Плевен на 10.05.2021 г.

413

           На основание чл. 23, ал. 4, т. 1, чл.28, ал.1, изр.2 и чл.43, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.18, ал.1, т.2, чл. 43, ал.2 и чл.47, ал.1, изр.2 от Правилника за организацията и дейността…

Заседание на Общински съвет - Плевен на 29.04.2021 г.

518

На проведеното на 20.04.2021 г. заседание на Председателския съвет беше насрочено закрито заседание на Общински съвет - Плевен на 29 април 2021 г. (четвъртък) от 9,00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в…

Заседание на Общински съвет - Плевен на 25.03.2021 г.

536

На проведеното на 16.03.2021 г. заседание на Председателския съвет беше насрочено закрито заседание на Общински съвет - Плевен на 25 март 2021 г. (четвъртък) от 9,00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда…

Заседание на Общински съвет - Плевен на 11.03.2021 г.

430

На основание чл.38, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Решение №340-МИ/28.02.2021 г. на Общинска избирателна комисия  – Плевен за обявяване на окончателните резултати от произвеждане…

Заседание на Общински съвет - Плевен на 25.02.2021 г.

589

На проведеното на 16.02.2021 г. заседание на Председателския съвет беше насрочено закрито заседание на Общински съвет - Плевен на 25 февруари 2021 г. (четвъртък) от 9,00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в…