Съобщения

Заседание на Общински съвет - Плевен на 13.12.2023 г.

394

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 13 декември  2023 г. (сряда) от 09.00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова” ще се…

Заседание на Общински съвет - Плевен на 15.11.2023 г.

600

На основание чл. 23, ал. 4, т. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 15 ноември 2023 г. (сряда) от 10.00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова” ще се проведе заседание…

Заседание на Общински съвет - Плевен на 28.09.2023 г.

382

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.18, ал.1, т.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с…

Покана за публично обсъждане на Отчет за изпълнение на Бюджета на Община Плевен за 2022 год.

295

П О К А Н А за публично обсъждане на Отчет за изпълнение на Бюджета на Община Плевен за периода 01.01.2022 - 31.12.2022 година   На основание на чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и във връзка с чл.60, ал.1 от Наредба №10 за…

Заседание на Общински съвет - Плевен на 31.08.2023 г.

422

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.18, ал.1, т.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с…

Заседание на Общински съвет - Плевен на 24.08.2023 г.

269

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.18, ал.1, т.2 и чл. 43, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието…

Списък на допуснатите до изслушване кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд - Плевен

1123

На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели при Окръжен съд - Плевен, избрана с решение №1400/29.06.2023 г./ на Общински съвет - Плевен публикува СПИСЪК на допуснатите до…

Списък на допуснатите до изслушване кандидати за съдебни заседатели за Районен съд - Плевен

1245

На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели при Районен съд - Плевен, избрана с решение №1401/29.06.2023 г./ на Общински съвет - Плевен публикува СПИСЪК на допуснатите до…

Удължаване срока за подбор на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд - Плевен

402

С решение на Временната комисия за подбор на кандидати за съдебни заседатели при Районен съд - Плевен се удължава срокът за приемане на документи до 31.07.2023 г. (включително). Съгласно чл.67, ал.1 от Закона за съдебната власт…

Удължаване срока за подбор на кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд - Плевен

335

С решение на Временната комисия за подбор на кандидати за съдебни заседатели при Окръжен съд - Плевен се удължава срокът за приемане на документи до 31.07.2023 г. (включително).   Съгласно чл.67, ал.1 от Закона за съдебната…

Заседание на Общински съвет - Плевен на 27.07.2023 г.

171

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.18, ал.1, т.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с…

ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД - ПЛЕВЕН

354

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН На основание Решение №1365/27.06.2019 г. на Общински съвет - Плевен и във връзка с чл. 68, ал. 1 от Закона за съдебната власт   О Б Я В Я В А   подбор на 99 кандидати за съдебни заседатели, участващи в разглеждането…