Извънредно заседание на Общински съвет - Плевен на 10.05.2021 г.

308

           На основание чл. 23, ал. 4, т. 1, чл.28, ал.1, изр.2 и чл.43, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.18, ал.1, т.2, чл. 43, ал.2 и чл.47, ал.1, изр.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2019 - 2023 г. на на 10 май 2021 г. (понеделник) от 17.00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда “Гена Димитрова” ще се проведе извънредно закрито заседание на Общински съвет - Плевен.

           С материалите, които предстои да бъдат обсъдени, можете да се запознаете в меню "Заседания на Общински съвет".

           Заседанията на Общински съвет - Плевен се излъчват на живо на страницата на Общински съвет - Плевен - https://obs.pleven.bg/bg/izlachvane-na-zasedaniya-na-zhivo.