Заседание на ПК по "Младежки дейности, спорт и туризъм" на 23.05.2022 г.

77

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ

 ПО „МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ, СПОРТ И ТУРИЗЪМ”

 

 

П О К А Н А

 

На 23.05.2022год. /понеделник/ от 15:00 ч. в Заседателната  зала на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по „Младежки дейности, спорт и туризъм” при следния:

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Предложение от Пепо Петков – Председател на УС на ОФК „Спартак”, относно право на ползване на стадион Плевен на ОФК Спартак Плевен

2. Предложение от Пепо Петков – Председател на УС на ОФК „Спартак”, относно предоставяне правото на ползване на стадион Плевен и тренировъчен терен на ОФК Спартак.

3. Протоколи от заседания на Комисия по Наредба №33.

4. Заявление от Йосиф Панов, относно финансово подпомагане за участие в боксов мач.

5. Други.

 

 

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: