Заседание на ПК по "Младежки дейности, спорт и туризъм" на 23.01.2020 г.

167

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ

 ПО „МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ, СПОРТ И ТУРИЗЪМ”

П О К А Н А

 

На 23.01.2020 год. /четвъртък/ от 16:00 ч. в Заседателната  зала на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по „Младежки дейности, спорт и туризъм” при следния:

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

  1. Предложение относно Съгласие за сключване на официален договор за установяване на партньорски отношения с Община Зарка, Хашемитско Кралство Йордания.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

  1. Заявление от ССКВ Олимпиец относно провеждане на турнир по волейбол
  2. Писмо от инициативен комитет от Сдружение ПК Инвиктус относно ползване на общински басейн.
  3. Предложение относно финансово подпомагане за ДЮШ ФК Вихър- Славяново.
  4. Предложение за партньортство от ВВВУ Георги Бенковски.
  5. Писмо от Областен съвет – Плевен на БФС относно безвъзмездно отдаване на стадиони.
  6. Писмо от МРРБ относно сигнал във връзка с ползване на плувен басейн.
  7. Уведомление от „Аквазард” ЕООД- представлявано от управителя Александър Ванков, относно ползване на общински плувен басейн.
  8. Други.

 

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                            /Йордан Грижов/