Събития

Заседание на ПК по "Стопанска политика и транспорт" на 22.11.2021 г.

215

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ТРАНСПОРТ”   П О К А Н А   На 22.11.2021 год. /понеделник/ от 13.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание…

Заседание на ПК по "Бюджет и финансова политика" на 22.11.2021 г.

255

  ОБ Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “БЮДЖЕТ И ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА” П О К А Н А На  22.11.2021 год. /понеделник/ от 13.30 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание…

Заседание на ПК по "Устройство на територията, екология, земеделие и гори" на 22.11.2021 г.

246

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕКОЛОГИЯ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ”   П О К А Н А   на 22.11.2021 год. /понеделник/ от 15.00  ч.  в Заседателната зала на Община…

Заседание на ПК по "Законност и контрол по изпълнение на решенията" на 23.11.2021 г.

212

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ЗАКОННОСТ И КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА”     П О К А Н А   На 23.11.2021 год. /вторник/ от 14.30  ч.  в Заседателната зала на Община Плевен…

Заседание на ПК по "Стопанска политика и транспорт" на 25.10.2021 г.

259

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ТРАНСПОРТ”   П О К А Н А   На 25.10.2021 год. /понеделник/ от 13.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание…

Заседание на ПК по "Общинска собственост и инвестиционна политика" на 25.10.2021 г.

242

     О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА”              П О К А Н А На  25.10.2021 год. /понеделник/ от…

Заседание на ПК по "Бюджет и финансова политика" на 25.10.2021 г.

250

  ОБ Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “БЮДЖЕТ И ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА”   П О К А Н А   На  25.10.2021 год. /понеделник/ от 14.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе…

Заседание на ПК по "Законност и контрол по изпълнение на решенията" на 25.10.2021 г.

239

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ЗАКОННОСТ И КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА”     П О К А Н А   На 25.10.2021год. /понеделник/ от 15.00  ч.  в Заседателната зала на Община…

Заседание на ПК по "Здравеопазване и социална политика" на 25.10.2021 г.

245

  О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА”   П О К А Н А   На  25.10.2021 год. /понеделник/ от 17.00  ч. в Заседателната зала на Община Плевен  ще…

Заседание на ПК по "Обществен ред и сигурност" на 26.10.2021 г.

219

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ”   П О К А Н А   На 26.10.2021год. /вторник  / от 13.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе   заседание…

Заседание на ПК по "Младежки дейности, спорт и туризъм" на 26.10.2021 г.

210

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО „МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ, СПОРТ И ТУРИЗЪМ”   П О К А Н А   На 26.10.2021 год. /вторник / от 13:30 ч. в Заседателната  зала на Община Плевен ще се проведе…