Събития

Заседание на ПК по "Бюджет и финансова политика" на 21.06.2021 г.

220

 О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “БЮДЖЕТ И ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА”   П О К А Н А   На  21.06.2021 год. /понеделник/ от 15.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе…

Заседание на ПК по "Младежки дейности, спорт и туризъм" на 22.06.2021 г.

162

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО „МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ, СПОРТ И ТУРИЗЪМ”     П О К А Н А   На 22.06.2021год. /вторник/ от 14:30 ч. в Заседателната  зала на Община Плевен ще се проведе…

Заседание на ПК по "Устройство на територията, екология, земеделие и гори" на 22.06.2021 г.

174

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕКОЛОГИЯ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ” П О К А Н А   На 22.06.2021 год./вторник/  от 15.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен…

Заседание на ПК по "Образователна политика и читалищна дейност" на 22.06.2021 г.

168

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОЛИТИКА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ”   П О К А Н А   На 22.06.2021 год. /вторник/ от 16.00  ч.  в Заседателната зала на Община Плевен ще…

Заседание на ПК по "Здравеопазване и социална политика" на 22.06.2021 г.

172

  О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА”   П О К А Н А   На  22.06.2021 год. /вторник/ от 17.00  ч. в Заседателната зала на Община Плевен  ще…

Заседание на ПК по "Култура, вероизповедания и международна дейност" на 21.05.2021 г.

170

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ”   П О К А Н А   на 21.05.2021 год. /петък/ от 13.30  ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще…

Заседание на ПК по "Устройство на територията, екология, земеделие и гори" на 21.05.2021 г.

363

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕКОЛОГИЯ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ” П О К А Н А   на 21.05.2021 год. /петък/ от 14.00  ч.  в Заседателната зала на Община Плевен…

Заседание на ПК по "Законност и контрол по изпълнение на решенията" на 25.05.2021 г.

178

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ЗАКОННОСТ И КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА”   П О К А Н А   На 25.05.2021 год. /вторник/ от 13.30  ч.  в Заседателната зала на Община Плевен…

Заседание на ПК по "Бюджет и финансова политика" на 25.05.2021 г.

169

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “БЮДЖЕТ И ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА”   П О К А Н А   На  25.05.2021 год. /вторник/ от 14.30 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание…

Заседание на ПК по "Стопанска политика и транспорт" на 27.05.2021 г.

151

    О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ТРАНСПОРТ” П О К А Н А На  25.05.2021 год. /вторник/ от 15.30 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе…