Събития

Заседание на ПК по "Младежки дейности, спорт и туризъм" на 24.08.2021 г.

216

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО „МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ, СПОРТ И ТУРИЗЪМ” П О К А Н А   На 24.08.2021год. /вторник/ от 14:00 ч. в стая №70 на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по…

Заседание на ПК по "Устройство на територията, екология, земеделие и гори" на 24.08.2021 г.

192

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕКОЛОГИЯ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ” П О К А Н А   На 24.08.2021 год./вторник/  от 14.30 ч. в Заседателната зала на Община Плевен…

Заседание на ПК по "Бюджет и финансова политика" на 24.08.2021 г.

208

 О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “БЮДЖЕТ И ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА”   П О К А Н А   На  24.08.2021 год. /вторник/ от 15.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание…

Заседание на ПК по "Общинска собственост и инвестиционна политика" на 24.08.2021 г.

196

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА”              П О К А Н А На  24.08.2021 год. /вторник/ от 16.00  ч. в Заседателната …

Заседание на ПК по "Здравеопазване и социална политика" на 24.08.2021 г.

198

  О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА”   П О К А Н А   На  24.08.2021 год. /вторник/ от 17.00  ч. в Заседателната зала на Община Плевен  ще…

Заседание на ПК по "Устройство на територията, екология, земеделие и гори" на 26.07.2021 г.

188

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕКОЛОГИЯ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ” П О К А Н А   На 26.07.2021 год./понеделник/  от 16.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен…

Заседание на ПК по "Образователна политика и читалищна дейност" на 26.07.2021 г.

147

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОЛИТИКА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ”   П О К А Н А   На 26.07.2021 год. /понеделник/ от 16.30  ч.  в Заседателната зала на Община Плевен…

Заседание на ПК по "Законност и контрол по изпълнение на решенията" на 27.07.2021 г.

150

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “Законност и контрол по изпълнение на решенията” П О К А Н А   На 27.07.2021год./вторник /  от 13.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се…

Заседание на ПК по "Законност и контрол по изпълнение на решенията" на 21.06.2021 г.

209

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “Законност и контрол по изпълнение на решенията”   П О К А Н А На 21.06.2021год./понеделник/  от 13.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще…