Събития

Заседание на ПК по "Образователна политика и читалищна дейност" на 23.05.2022 г.

200

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОЛИТИКА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ”   П О К А Н А   На 23.05.2022 год. /понеделник/ от 16.30  ч.  в Заседателната зала на Община Плевен…

Заседание на ПК по "Здравеопазване и социална политика" на 23.05.2022 г.

107

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ”     П О К А Н А   на 23.05.2022 год. /понеделник/ от 17.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен…

Заседание на ПК по "Устройство на територията, екология, земеделие и гори" на 19.04.2022 г.

208

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕКОЛОГИЯ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ”   П О К А Н А   на 19.04.2022 год. /вторник/ от 13.00  ч.  в Заседателната зала на Община…

Заседание на ПК по "Общинска собственост и инвестиционна политика" на 19.04.2022 г.

206

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА” П О К А Н А На  19.04.2022 год. / вторник/ от 14.00  ч. в Заседателната  зала на Община Плевен ще…

Заседание на ПК по "Стопанска политика и транспорт" на 19.04.2022 г.

169

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ТРАНСПОРТ”   П О К А Н А   На  19.04.2021 год. /вторник/ от 15.30 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание…

Заседание на ПК по "Здравеопазване и социална политика" на 19.04.2022 г.

183

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ”   П О К А Н А   на 19.04.2022 год. /вторник/ от 17.00 ч. в стая 36 на Община Плевен ще се проведе заседание…

Заседание на ПК по "Култура, вероизповедания и международна дейност" на 20.04.2022 г.

172

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ”   П О К А Н А   на 20.04.2022 год. /сряда/ от 13.00  ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще…

Заседание на ПК по "Обществен ред и сигурност" на 20.04.2022 г.

155

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО „ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ”   П О К А Н А   На 20.04.2022 год. /сряда/ от 14.30 ч. в стая №36 /Кабинет на Председателя/ в Община Плевен ще се проведе  …

Заседание на ПК по "Законност и контрол по изпълнение на решенията" на 20.04.2022 г.

160

  О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО „ЗАКОННОСТ И КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА” П О К А Н А   На 20.04.2022 год. /сряда/ от 15.00  ч.  в Заседателната зала на Община Плевен…

Заседание на ПК по "Младежки дейности, спорт и туризъм" на 20.04.2022 г.

124

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО „МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ, СПОРТ И ТУРИЗЪМ”   П О К А Н А   На 20.04.2022год. /сряда/ от 16.00 ч. в стая №36 /Кабинет на Председателя/ в Община Плевен ще се проведе…

Заседание на ПК по "Образователна политика и читалищна дейност" на 20.04.2022 г.

119

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО „ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОЛИТИКА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ” П О К А Н А   На 20.04.2022 год. /сряда/ от 16.30  ч.  в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе …