Събития

Заседание на ПК по "Здравеопазване и социална политика" на 26.03.2019 г.

102

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н   ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА” П О К А Н А На  26.03.2019 год. /вторник/ от 15.00  ч. в Заседателната зала  на Община Плевен ще се проведе…

Заседание на ПК по "Общинска собственост и инвестиционна политика" на 26.03.2019 г.

98

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА”   П О К А Н А На  26.03.2019 год. /вторник/ от 16.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се…

Заседание на ПК по "Образователна политика и читалищна дейност" на 26.03.2019 г.

93

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОЛИТИКА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ”   П О К А Н А На 26.03.2019 год. /вторник/ от 17.30  ч. в Заседателната зала  на Община Плевен ще се…

Заседание на ПК по "Законност, предотвратяване на корупцията, установяване на конфликт на интереси и контрол по изпълнение на решенията" на 25.02.2019 г.

106

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ЗАКОННОСТ, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА, УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА”   П О К А Н А   На …

Заседание на ПК по "Младежки дейности, спорт и туризъм" на 25.02.2019 г.

107

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ, СПОРТ И ТУРИЗЪМ” П О К А Н А На 25.02.2019 год. /понеделник/ от 15.00 ч. в Заседателната зала  на Община Плевен ще се проведе заседание…

Заседание на ПК по "Бюджет и финансова политика" на 25.02.2019 г.

113

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “БЮДЖЕТ И ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА” П О К А Н А   На 25.02.2019 год. /понеделник/ от 16.00  ч. в Заседателната зала  на Община Плевен ще се проведе заседание…

Заседание на ПК по "Стопанска политика и транспорт" на 25.02.2019 г.

109

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ТРАНСПОРТ” П О К А Н А   На 25.02.2019 год. /понеделник / от 17.00  ч. в Заседателната зала  на Община Плевен ще се проведе…

Заседание на ПК по "Устройство на територията, екология и земеделие" на 26.02.2019 г.

108

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕКОЛОГИЯ И ЗЕМЕДЕЛИЕ” П О К А Н А   На 26.02.2019 год. /вторник / от 13. 00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се…

Заседание на ПК по "Обществен ред и сигурност" на 26.02.2019 г.

99

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ”   П О К А Н А   На 26.02.2019год./вторник/  от 14.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе   заседание…

Заседание на ПК по "Здравеопазване и социална политика" и Комисията за разпределение на средствата за подпомагане решаването на репродуктивни проблеми на граждани на Община Плевен на 26.02.2019 г.

107

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н   ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА”   П О К А Н А   На  26.02.2019 год. /вторник/ от 15.00  ч. в Заседателната зала  на Община Плевен ще…

Заседание на ПК по "Общинска собственост и инвестиционна политика" на 26.02.2019 г.

109

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА”   П О К А Н А   На  26.02.2019 год. /вторник/ от 16.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще…

Заседание на ПК по "Култура, вероизповедания и международна дейност" на 26.02.2019 г.

60

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ”   П О К А Н А На 26.02.2019 год. /вторник/ от 17.00  ч. в Заседателната зала  на Община Плевен…