Събития

Заседание на ПК по "Младежки дейности, спорт и туризъм" на 17.12.2021 г.

112

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО „МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ, СПОРТ И ТУРИЗЪМ” П О К А Н А На 17.12.2021год. /петък/ от 15:30 ч. в Заседателната  зала на Община Плевен ще се проведе заседание…

Заседание на ПК по "Законност и контрол по изпълнение на решенията" на 20.12.2021 г.

107

  О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ЗАКОННОСТ И КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА”   П О К А Н А На 20.12.2021 год. /понеделник/ от 13.30  ч.  в Заседателната зала на Община Плевен…

Заседание на ПК по "Стопанска политика и транспорт" на 20.12.2021 г.

107

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО  "СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ТРАНСПОРТ” П О К А Н А На 20.12.2021 год. /понеделник/ от 15.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание…

Заседание на ПК по "Бюджет и финансова политика" на 20.12.2021 г.

133

  ОБ Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “БЮДЖЕТ И ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА” П О К А Н А   На  20.12.2021 год. /понеделник/ от 15.30 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание…

Заседание на ПК по "Образователна политика и читалищна дейност" на 20.12.2021 г.

104

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОЛИТИКА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ”     П О К А Н А   На 20.12.2021 год. /понеделник/ от 16.30  ч.  в Заседателната зала на Община Плевен…

Заседание на ПК по "Здравеопазване и социална политика" на 20.12.2021 г.

54

  О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА”   П О К А Н А   На  20.12.2021 год. /понеделник/ от 17.00  ч. в Заседателната зала на Община Плевен  ще…

Заседание на ПК по "Стопанска политика и транспорт" на 22.11.2021 г.

102

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ТРАНСПОРТ”   П О К А Н А   На 22.11.2021 год. /понеделник/ от 13.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание…

Заседание на ПК по "Бюджет и финансова политика" на 22.11.2021 г.

114

  ОБ Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “БЮДЖЕТ И ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА” П О К А Н А На  22.11.2021 год. /понеделник/ от 13.30 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание…

Заседание на ПК по "Устройство на територията, екология, земеделие и гори" на 22.11.2021 г.

123

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕКОЛОГИЯ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ”   П О К А Н А   на 22.11.2021 год. /понеделник/ от 15.00  ч.  в Заседателната зала на Община…

Заседание на ПК по "Законност и контрол по изпълнение на решенията" на 23.11.2021 г.

101

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ЗАКОННОСТ И КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА”     П О К А Н А   На 23.11.2021 год. /вторник/ от 14.30  ч.  в Заседателната зала на Община Плевен…