Събития

Заседание на ПК по "Бюджет и финансова политика" на 22.02.2022 г.

29

ОБ Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “БЮДЖЕТ И ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА” П О К А Н А На  22.02.2022 год. /вторник/ от 16.30 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК…

Заседание на ПК по "Култура, вероизповедания и международна дейност" на 24.01.2022 г.

86

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ”     П О К А Н А   на 24.01.2022 год. /понеделник/ от 13.00  ч. в Заседателната зала на Община…

Заседание на ПК по "Обществен ред и сигурност" на 24.01.2022 г.

96

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ”   П О К А Н А   На 24.01.2022 год. /понеделник / от 14.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе   заседание…

Заседание на ПК по "Младежки дейности, спорт и туризъм" на 24.01.2021 г.

89

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО „МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ, СПОРТ И ТУРИЗЪМ”     П О К А Н А   На 24.01.2022год. /понеделник/ от 14:30 ч. в Заседателната  зала на Община Плевен ще се проведе…

Заседание на ПК по "Устройство на територията, екология, земеделие и гори" на 24.01.2022 г.

121

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕКОЛОГИЯ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ”   П О К А Н А   на 24.01.2022 год. /понеделник/ от 15.00  ч.  в Заседателната зала на Община…

Заседание на ПК по "Здравеопазване и социална политика" на 24.01.2022 г.

103

  О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА”   П О К А Н А   На  24.01.2022 год. /понеделник/ от 17.00  ч. в Заседателната зала на Община Плевен  ще…

Заседание на ПК по "Законност и контрол по изпълнение на решенията" на 25.01.2022 г.

95

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ЗАКОННОСТ И КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА”     П О К А Н А   На 25.01.2022 год. /вторник/ от 13.00  ч.  в Заседателната зала на Община Плевен…

Заседание на ПК по "Общинска собственост и инвестиционна политика" на 25.01.2022 г.

102

     О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА”              П О К А Н А На  25.01.2022 год. /вторник/ от 14.00 …

Заседание на ПК по "Стопанска политика и транспорт" на 25.01.2022 г.

97

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ТРАНСПОРТ” П О К А Н А На  25.01.2022 год. /вторник/ от 15.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание…

Заседание на ПК по "Бюджет и финансова политика" на 25.01.2022 г.

45

  ОБ Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “БЮДЖЕТ И ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА”   П О К А Н А   На  25.01.2022 год. /вторник/ от 16.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание…

Заседание на ПК по "Култура, вероизповедания и международна дейност" на 17.12.2021 г.

109

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ” П О К А Н А на 17.12.2021 год. /петък/ от 14.00  ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе…

Заседание на ПК по "Устройство на територията, екология, земеделие и гори" на 17.12.2021 г.

131

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕКОЛОГИЯ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ”   П О К А Н А   на 17.12.2021 год. /петък/ от 15.00  ч.  в Заседателната зала на Община…