Събития

Заседание на ПК по "Бюджет и финансова политика" на 19.04.2019 г.

96

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “БЮДЖЕТ И ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА” П О К А Н А   На 19.04.2019 год. /петък/ от 16.00  ч. в Заседателната зала  на Община Плевен ще се проведе заседание…

Заседание на ПК по "Стопанска политика и транспорт" на 19.04.2019 г.

100

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ТРАНСПОРТ”   П О К А Н А   На 19.04.2019 год. /петък / от 17.00  ч. в Заседателната зала  на Община Плевен ще се проведе заседание…

Заседание на ПК по "Законност, предотвратяване и установяване конфликт на интереси и контрол по изпълнение на решенията" на 22.04.2019 г.

100

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ЗАКОННОСТ, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА, УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА” П О К А Н А      …

Заседание на ПК по "Здравеопазване и социална политика" и Комисията за разпределение на средствата за подпомагане решаването на репродуктивни проблеми на граждани на Община Плевен на 22.04.2019 г.

106

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н   ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА”   П О К А Н А   На  22.04.2019 год. /понеделник/ от 15.00  ч. в Заседателната зала  на Община Плевен…

Заседание на ПК по "Общинска собственост и инвестиционна политика" на 22.04.2019 г.

102

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА”   П О К А Н А   На  22.04.2019 год. /понеделник/ от 16.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен…

Заседание на ПК по "Образователна политика и читалищна дейност" на 22.04.2019 г.

61

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОЛИТИКА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ”   П О К А Н А На 22.04.2019 год. /понеделник/ от 17.30  ч. в Заседателната зала  на Община Плевен ще…

Заседание на ПК по "Законност, предотвратяване и установяване конфликт на интереси и контрол по изпълнение на решенията" на 25.03.2019 г.

95

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ЗАКОННОСТ, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА, УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА” П О К А Н А   На  25.03.2019…

Заседание на ПК по "Младежки дейности, спорт и туризъм" на 25.03.2019 г.

107

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ, СПОРТ И ТУРИЗЪМ” П О К А Н А На 25.03.2019 год. /понеделник/ от 15.30 ч. в Заседателната зала  на Община Плевен ще се проведе заседание…

Заседание на ПК по "Бюджет и финансова политика" на 25.03.2019 г.

111

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “БЮДЖЕТ И ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА” П О К А Н А На 25.03.2019 год. /понеделник/ от 16.00  ч. в Заседателната зала  на Община Плевен ще се проведе заседание…

Заседание на ПК по "Стопанска политика и транспорт" на 26.03.2019 г.

92

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ТРАНСПОРТ” П О К А Н А   На 25.03.2019 год. /понеделник / от 17.00  ч. в Заседателната зала  на Община Плевен ще се проведе…

Заседание на ПК по "Устройство на територията, екология и земеделие" на 26.03.2019 г.

110

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕКОЛОГИЯ И ЗЕМЕДЕЛИЕ”   П О К А Н А На 26.03.2019 год. /вторник / от 13. 30 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се…