Събития

Заседание на ПК по "Здравеопазване и социална политика" на 25.07.2022 г.

151

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА”   П О К А Н А   на 25.07.2022 год. /понеделник/ от 17.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе…

Заседание на ПК по "Законност и контрол по изпълнение на решенията" на 26.07.2022 г.

149

    О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ЗАКОННОСТ И КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА”     П О К А Н А   На 26.07.2022 год. /вторник /от 13.00  ч.  в Заседателната зала на…

Заседание на ПК по "Общинска собственост и инвестиционна политика" на 26.07.2022 г.

129

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА”   П О К А Н А   На  26.07.2022 год. / вторник/ от 14.00  ч. в Заседателната  зала на Община Плевен…

Заседание на ПК по "Стопанска политика и транспорт" на 26.07.2022 г.

146

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ТРАНСПОРТ”   П О К А Н А   На  26.07.2022 год. /вторник/ от 15.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание…

Заседание на ПК по "Общинска собственост и инвестиционна политика" на 20.05.2022 г.

253

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА”   П О К А Н А   На  20.05.2022 год. / петък/ от 14.00  ч. в Заседателната  зала на Община Плевен…

Заседание на ПК по "Стопанска политика и транспорт" на 20.05.2022 г.

239

 О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ТРАНСПОРТ”   П О К А Н А   На  20.05.2022 год. /петък/ от 15.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание…

Заседание на ПК по "Обществен ред и сигурност" на 23.04.5.2022 г.

209

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ”   П О К А Н А   На 23.05.2022 год. /понеделник / от 13.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе   заседание…

Заседание на ПК по "Устройство на територията, екология, земеделие и гори" на 23.05.2022 г.

243

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕКОЛОГИЯ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ”   П О К А Н А   на 23.05.2022 год. /понеделник/ от 13.30  ч.  в Заседателната зала на Община…

Заседание на ПК по "Младежки дейности, спорт и туризъм" на 23.05.2022 г.

217

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО „МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ, СПОРТ И ТУРИЗЪМ”     П О К А Н А   На 23.05.2022год. /понеделник/ от 15:00 ч. в Заседателната  зала на Община Плевен ще се проведе…