Събития

Заседание на ПК по "Бюджет и финансова политика" на 28.07.2020 г.

401

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “БЮДЖЕТ И ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА”   П О К А Н А   На  28.07.2020 год. /вторник/ от 15.00 ч. в Актовата зала на Община Плевен ще се проведе заседание на…

Заседание на ПК по "Общинска собственост и инвестиционна политика" на 28.07.2020 г.

384

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА” П О К А Н А   На  28.07.2020 год. / вторник/ от 16.00  ч. в Актовата зала на Община Плевен ще се проведе…

Заседание на ПК по "Законност и контрол по изпълнение на решенията" на 28.07.2020 г.

275

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “Законност и контрол по изпълнение на решенията”   П О К А Н А   На 28.07.2020 год./вторник/  от 17.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще…

Заседание на ПК по "Устройство на територията, екология, земеделие и гори" на 22.06.2020 г.

372

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕКОЛОГИЯ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ” П О К А Н А   На 22.06.2020 год./понеделник/  от 14.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен…

Заседание на ПК по "Законност и контрол по изпълнение на решенията" на 22.06.2020 г.

379

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  по “Законност и контрол по изпълнение на решенията” П О К А Н А   На 22.06.2020 год./понеделник/  от 15.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще…

Заседание на ПК по "Здравеопазване и социална политика" на 22.06.2020 г.

351

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА”   П О К А Н А   На  22.06.2020 год. /понеделник/ от 16.00  ч. в Заседателната зала  на Община Плевен ще…

Заседание на ПК по "Младежки дейности, спорт и туризъм" на 22.06.2020 г.

367

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО „МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ, СПОРТ И ТУРИЗЪМ”   П О К А Н А   На 22.06.2020 год. /понеделник/ от 17:00 ч. в Заседателната  зала на Община Плевен ще се проведе…

Заседание на ПК по "Общинска собственост и инвестиционна политика" на 23.06.2020 г.

382

  О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА”   П О К А Н А   На  23.06.2020 год. / вторник/ от 14.00  ч. в Заседателната зала на Община…

Заседание на ПК по "Стопанска политика и транспорт" на 23.06.2020 г.

346

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ТРАНСПОРТ”   П О К А Н А   На  23.06.2020 год. /вторник/ от 15.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание…

Заседание на ПК по "Бюджет и финансова политика" на 23.06.2020 г.

374

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “БЮДЖЕТ И ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА”   П О К А Н А   На  23.06.2020 год. /вторник/ от 16.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание…

Заседание на ПК по "Култура, вероизповедания и международна дейност" на 23.06.2020 г.

369

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ”     П О К А Н А   на 23.06.2020 год. /вторник/ от 17.00  ч.  в Заседателната зала на Община…

Заседание на ПК по "Образователна политика и читалищна дейност" на 23.06.2020 г.

309

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОЛИТИКА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ”   П О К А Н А   На 23.06.2020 год./ вторник/ от 17:30 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе  …