Събития

Заседание на ПК по "Общинска собственост и инвестиционна политика" на 25.06.2019 г.

74

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА” П О К А Н А На  25.06.2019 год. /вторник/ от 16.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе…

Заседание на ПК по "Култура, вероизповедания и международна дейност" на 25.06.2019 г.

56

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ”   П О К А Н А На 25.06.2019 год. /вторник/ от 16.30  ч. в Заседателната зала  на Община Плевен…

Заседание на ПК по "Стопанска политика и транспорт" на 25.06.2019 г.

63

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ТРАНСПОРТ” П О К А Н А На 25.06.2019 год. /вторник/ от 17.00  ч. в Заседателната зала  на Община Плевен ще се проведе заседание…

Заседание на ПК по "Законност, предотвратяване и установяване конфликт на интереси и контрол по изпълнение на решенията" на 27.05.2019 г.

84

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ЗАКОННОСТ, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА, УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА”   П О К А Н А   На …

Заседание на ПК по "Устройство на територията, екология и земеделие" на 27.05.2019 г.

84

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕКОЛОГИЯ И ЗЕМЕДЕЛИЕ”   П О К А Н А   На 27.05.2019 год. /понеделник/ от  14.00 ч.  в Заседателната зала на Община…

Заседание на ПК по "Бюджет и финансова политика" и "Стопанска политика и транспорт" на 27.05.2019 г.

81

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННИ КОМИСИИ  по “БЮДЖЕТ И ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА” и „СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ТРАНСПОРТ”   П О К А Н А На 27.05.2019 год. /понеделник/ от 16.00  ч. в Заседателната зала…

Заседание на ПК по "Младежки дейности, спорт и туризъм" на 27.05.2019 г.

75

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ, СПОРТ И ТУРИЗЪМ” П О К А Н А   На 27.05.2019 год. /понеделник/ от 16.30  ч. в Заседателната зала  на Община Плевен ще се проведе…

Заседание на ПК по "Здравеопазване и социална политика" и Комисията за разпределение на средствата за подпомагане решаването на репродуктивни проблеми на граждани на Община Плевен на 28.05.2019 г.

63

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н   ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА” П О К А Н А На  28.05.2019 год. /вторник/ от 15.30  ч. в Заседателната зала  на Община Плевен ще се проведе…

Заседание на ПК по "Общинска собственост и инвестиционна политика" на 28.05.2019 г.

84

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА”   П О К А Н А   На  28.05.2019 год. /вторник/ от 16.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще…

Заседание на ПК по "Култура, вероизповедания и международна дейност" на 28.05.2019 г.

69

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ” П О К А Н А На 28.05.2019 год. /вторник/ от 17.00  ч. в Заседателната зала  на Община Плевен ще се…

Заседание на ПК по "Устройство на територията, екология и земеделие" на 19.04.2019 г.

658

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕКОЛОГИЯ И ЗЕМЕДЕЛИЕ”   П О К А Н А На 19.04.2019 год. /петък / от 10. 00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе  …

Заседание на ПК по "Култура, вероизповедания и международна дейност" на 19.04.2019 г.

92

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ”   П О К А Н А На 19.04.2019 год. /петък/ от 15.30  ч. в Заседателната зала  на Община Плевен ще…