Събития

Заседание на ПК по "Бюджет и финансова политика" на 25.05.2021 г.

81

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “БЮДЖЕТ И ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА”   П О К А Н А   На  25.05.2021 год. /вторник/ от 14.30 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание…

Заседание на ПК по "Здравеопазване и социална политика" на 25.05.2021 г.

87

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА”   П О К А Н А   На  25.05.2021 год. /вторник/ от 17.00  ч. в Заседателната зала на Община Плевен  ще се…

Заседание на ПК по "Устройство на територията, екология, земеделие и гори" на 26.04.2021 г.

89

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕКОЛОГИЯ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ”   П О К А Н А   на 26.04.2021 год. /понеделник/ от 13.00  ч.  в Заседателната зала на Община…

Заседание на ПК по "Здравеопазване и социална политика" на 26.04.2021 г.

81

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА”   П О К А Н А   На  26.04.2021 год. /понеделник/ от 16.00  ч. в Заседателната зала на Община Плевен  ще…

Заседание на ПК по "Образователна политика и читалищна дейност" на 26.04.2021 г.

80

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОЛИТИКА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ”   П О К А Н А   На 26.04.2021 год. /понеделник/ от 17.00  ч.  в Заседателната зала на Община Плевен…

Заседание на ПК по "Младежки дейности, спорт и туризъм" на 27.04.2021 г.

87

      О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ, СПОРТ И ТУРИЗЪМ”   П О К А Н А   на 27.04. 2021 год. /вторник/ от 11.00  ч.  в стая №70 на Община Плевен ще се проведе …

Заседание на ПК по "Законност и контрол по изпълнение на решенията" на 27.04.2021 г.

74

    О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ЗАКОННОСТ И КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА”   П О К А Н А   На 27.04.2021 год. /вторник/ от 13.00  ч.  в Заседателната зала на Община…

Заседание на ПК по "Стопанска политика и транспорт" на 27.04.2021 г.

78

    О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ТРАНСПОРТ”   П О К А Н А   На  27.04.2021 год. /вторник/ от 15.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе…

Заседание на ПК по "Бюджет и финансова политика" на 27.04.2021 г.

81

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “БЮДЖЕТ И ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА”   П О К А Н А   На  27.04.2021 год. /вторник/ от 16.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание…