Събития

Заседание на ПК по "Здравеопазване и социална политика" на 28.03.2022 г.

67

  О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА”   П О К А Н А   На  28.03.2022 год. /понеделник/ от 17.00  ч. в Заседателната зала на Община Плевен  ще…

Заседание на ПК по "Култура, вероизповедания и международна дейност" на 29.03.2022 г.

71

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ”     П О К А Н А   на 29.03.2022 год. /вторник/ от 13.00  ч. в Заседателната зала на Община Плевен…

Заседание на ПК по "Законност и контрол по изпълнение на решенията" на 29.03.2022 г.

82

  О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ЗАКОННОСТ И КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА”     П О К А Н А   На 29.03.2022 год. /вторник/ от 15.00  ч.  в Заседателната зала на Община…

Заседание на ПК по "Образователна политика и читалищна дейност" на 29.03.2022 г.

19

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОЛИТИКА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ”   П О К А Н А   На 29.03.2022 год. /вторник/ от 16.00  ч.  в Заседателната зала на Община Плевен ще…

Заседание на ПК по "Култура, вероизповедания и международна дейност" на 21.02.2022 г.

71

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ”     П О К А Н А   на 21.02.2022 год. /понеделник/ от 13.00  ч. в Заседателната зала на Община…

Заседание на ПК по "Обществен ред и сигурност" на 21.02.2022 г.

75

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ”   П О К А Н А   На 21.02.2022 год. /понеделник / от 13.30 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе   заседание…

Заседание на ПК по "Устройство на територията, екология, земеделие и гори" на 21.02.2022 г.

93

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕКОЛОГИЯ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ”   П О К А Н А   на 21.02.2022 год. /понеделник/ от 14.00  ч.  в Заседателната зала на Община…

Заседание на ПК по "Образователна политика и читалищна дейност" на 21.02.2022 г.

89

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОЛИТИКА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ” П О К А Н А На 21.02.2022 год. /понеделник/ от 16.00  ч.  в Заседателната зала на Община Плевен ще се…

Заседание на ПК по "Здравеопазване и социална политика" на 21.02.2022 г.

84

  О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА”   П О К А Н А   На  21.02.2022 год. /понеделник/ от 17.00  ч. в Заседателната зала на Община Плевен  ще…

Заседание на ПК по "Общинска собственост и инвестиционна политика" на 22.02.2022 г.

89

        О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА”              П О К А Н А   На  22.02.2022 год. /вторник/…

Заседание на ПК по "Законност и контрол по изпълнение на решенията" на 22.02.2022 г.

70

  О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ЗАКОННОСТ И КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА” П О К А Н А   На 22.02.2022 год. /вторник/ от 15.00  ч.  в Заседателната зала на Община Плевен…

Заседание на ПК по "Стопанска политика и транспорт" на 22.02.2022 г.

80

   О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ТРАНСПОРТ” П О К А Н А На  22.02.2022 год. /вторник/ от 15.30 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание…