Събития

Заседание на ПК по "Общинска собственост и инвестиционна политика" на 23.01.2020 г.

396

  О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА”   П О К А Н А   На  23.01.2020 год. /четвъртък/ от 17.30  ч. в Заседателната зала на Община…

Заседание на ПК по "Обществен ред и сигурност" на 24.01.2020 г.

340

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ”   П О К А Н А   На 24.01.2020 год./петък/  от 16.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе   заседание…