Събития

Заседание на ПК по "Младежки дейности, спорт и туризъм" на 24.08.2020 г.

329

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ, СПОРТ И ТУРИЗЪМ”   П О К А Н А   на 24.08.2020 год. /понеделник/ от 17.00  ч.  в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе …

Заседание на ПК по "Устройство на територията, екология, земеделие и гори" на 25.08.2020 г.

313

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕКОЛОГИЯ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ”   П О К А Н А   на 25.08.2020 год. /вторник/ от 15.00  ч.  в Заседателната зала на Община…

Заседание на ПК по "Здравеопазване и социална политика" на 25.08.2020 г.

312

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА”   П О К А Н А   На  25.08.2020 год. /вторник/ от 16.00  ч. в Заседателната зала  на Община Плевен ще се…

Заседание на ПК по "Обществен ред и сигурност" на 25.08.2020 г.

243

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ”     П О К А Н А   на 25.08.2020 год. /вторник/ от 16.30  ч.  в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе …

Заседание на ПК по "Образователна политика и читалищна дейност" на 25.08.2020 г.

233

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОЛИТИКА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ”     П О К А Н А   на 25.08.2020 год. /вторник/ от 17.00  ч.  в Заседателната зала на Община Плевен…

Заседание на ПК по "Устройство на територията, екология, земеделие и гори" на 27.07.2020 г.

379

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕКОЛОГИЯ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ” П О К А Н А   На 27.07.2020 год./понеделник/  от 13.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен…

Заседание на ПК по "Младежки дейности, спорт и туризъм" на 27.07.2020 г.

337

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО „МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ, СПОРТ И ТУРИЗЪМ”   П О К А Н А   На 27.07.2020 год. /понеделник/ от 14:00 ч. в Заседателната  зала на Община Плевен ще се проведе…

Заседание на ПК по "Култура, вероизповедания и международна дейност" на 27.07.2020 г.

344

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ”     П О К А Н А   на 27.07.2020 год. /понеделник/ от 15.00  ч.  в Заседателната зала на Община…

Заседание на ПК по "Здравеопазване и социална политика" на 27.07.2020 г.

339

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА”   П О К А Н А   На  27.07.2020 год. /понеделник/ от 16.30  ч. в Заседателната зала  на Община Плевен ще…

Заседание на ПК по "Образователна политика и читалищна дйност" на 27.07.2020 г.

310

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОЛИТИКА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ”   П О К А Н А   На 27.07.2020 год./ понеделник/ от 17:00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се…

Заседание на ПК по "Стопанска политика и транспорт" на 28.07.2020 г.

334

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ТРАНСПОРТ”   П О К А Н А На  28.07.2020 год. /вторник/ от 14.00 ч. в Актовата зала на Община Плевен ще се проведе заседание на…

Заседание на ПК по "Бюджет и финансова политика" на 28.07.2020 г.

370

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “БЮДЖЕТ И ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА”   П О К А Н А   На  28.07.2020 год. /вторник/ от 15.00 ч. в Актовата зала на Община Плевен ще се проведе заседание на…