Събития

Заседание на ПК по "Устройство на територията, екология, земеделие и гори" на 18.09.2020 г.

316

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕКОЛОГИЯ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ”   П О К А Н А 18.09.2020 год. /петък/ от 15.00  ч.  в Заседателната зала на Община Плевен…

Заседание на ПК по "Стопанска политика и транспорт" на 18.09.2020 г.

330

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО „СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ТРАНСПОРТ”   П О К А Н А   На  18.09.2020 год. /петък/ от 15.30 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание…

Заседание на ПК по "Законност и контрол по изпълнение на решенията" на 21.09.2020 г.

321

    О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ЗАКОННОСТ И КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА”     П О К А Н А   На 21.09.2020 год. /понеделник/ от 13.00  ч.  в Заседателната зала…

Заседание на ПК по "Общинска собственост и инвестиционна политика" на 21.09.2020 г.

325

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА”   П О К А Н А   На  21.09.2020 год. / понеделник/ от 14.00  ч. в Заседателната  зала на Община…

Заседание на ПК по "Здравеопазване и социална политика" на 21.09.2020 г.

322

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА”   П О К А Н А   На  21.09.2020 год. /понеделник/ от 17.00  ч. в Заседателната зала  на Община Плевен ще…

Заседание на ПК по "Стопанска политика и транспорт" на 24.08.2020 г.

393

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ТРАНСПОРТ”   П О К А Н А   На  24.08.2020 год. /понеделник/ от 13.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе…

Заседание на ПК по "Общинска собственост и инвестиционна политика" на 24.08.2020 г.

326

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА”   П О К А Н А   На  24.08.2020 год. / понеделник/ от 14.00  ч. в Заседателната  зала на Община…

Заседание на ПК по "Култура, вероизповедания и международна дейност" на 24.08.2020 г.

292

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ”     П О К А Н А   на 24.08.2020 год. /понеделник/ от 15.00  ч.  в Заседателната зала на Община…

Заседание на ПК по "Законност и контрол по изпълнение на решенията" на 24.08.2020 г.

284

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ЗАКОННОСТ И КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА”     П О К А Н А   На 24.08.2020 год. /понеделник/ от 15.30  ч.  в Заседателната зала на Община…

Заседание на ПК по "Младежки дейности, спорт и туризъм" на 24.08.2020 г.

279

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ, СПОРТ И ТУРИЗЪМ”   П О К А Н А   на 24.08.2020 год. /понеделник/ от 17.00  ч.  в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе …