Събития

Заседание на ПК по "Законност и контрол по изпълнение на решенията" на 26.10.2020 г.

239

    О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ЗАКОННОСТ И КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА”     П О К А Н А   На 26.10.2020 год. /понеделник/ от 15.30  ч.  в Заседателната зала…

Заседание на ПК по "Здравеопазване и социална политика" на 26.10.2020 г.

246

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА”   П О К А Н А   На  26.10.2020 год. /понеделник/ от 16.00  ч. в Заседателната зала  на Община Плевен ще…

Заседание на ПК по "Образователна политика и читалищна дейност" на 26.10.2020 г.

257

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОЛИТИКА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ”   П О К А Н А На 26.10.2020 год. /понеделник / от 17:00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе  …

Заседание на ПК по "Устройство на територията, екология, земеделие и гори" на 27.10.2020 г.

330

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕКОЛОГИЯ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ”   П О К А Н А 27.10.2020 год. /вторник / от 11.00  ч.  в Заседателната зала на Община Плевен…

Заседание на ПК по "Младежки дейности, спорт и туризъм" на 27.10.2020 г.

243

      О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ, СПОРТ И ТУРИЗЪМ”   П О К А Н А   на 27.10.2020 год. /вторник/ от 16.00  ч.  в Заседателната зала на Община Плевен…

Заседание на ПК по "Обществен ред и сигурност" на 27.10.2020 г.

136

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ”   П О К А Н А   На 27.10.2020 год./вторник /  от 16.30 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе   заседание…

Заседание на ПК по "Устройство на територията, екология, земеделие и гори" на 18.09.2020 г.

289

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕКОЛОГИЯ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ”   П О К А Н А 18.09.2020 год. /петък/ от 15.00  ч.  в Заседателната зала на Община Плевен…

Заседание на ПК по "Стопанска политика и транспорт" на 18.09.2020 г.

303

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО „СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ТРАНСПОРТ”   П О К А Н А   На  18.09.2020 год. /петък/ от 15.30 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание…

Заседание на ПК по "Законност и контрол по изпълнение на решенията" на 21.09.2020 г.

297

    О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ЗАКОННОСТ И КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА”     П О К А Н А   На 21.09.2020 год. /понеделник/ от 13.00  ч.  в Заседателната зала…

Заседание на ПК по "Общинска собственост и инвестиционна политика" на 21.09.2020 г.

298

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА”   П О К А Н А   На  21.09.2020 год. / понеделник/ от 14.00  ч. в Заседателната  зала на Община…

Заседание на ПК по "Здравеопазване и социална политика" на 21.09.2020 г.

298

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА”   П О К А Н А   На  21.09.2020 год. /понеделник/ от 17.00  ч. в Заседателната зала  на Община Плевен ще…