Събития

Заседание на ПК по "Стопанска политика и транспорт" на 27.04.2021 г.

300

    О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ТРАНСПОРТ”   П О К А Н А   На  27.04.2021 год. /вторник/ от 15.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе…

Заседание на ПК по "Бюджет и финансова политика" на 27.04.2021 г.

279

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “БЮДЖЕТ И ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА”   П О К А Н А   На  27.04.2021 год. /вторник/ от 16.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание…

Заседание на ПК по "Култура, вероизповедания и международна дейност" на 22.03.2021 г.

299

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ”   П О К А Н А   на 22.03.2021 год. /понеделник/ от 13.00  ч. в Заседателната зала на Община Плевен…

Заседание на ПК по "Устройство на територията, екология, земеделие и гори" на 22.03.2021 г.

494

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕКОЛОГИЯ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ”   П О К А Н А   на 22.03.2021 год. /понеделник/ от 13.30  ч.  в Заседателната зала на Община…

Заседание на ПК по "Законност и контрол по изпълнение на решенията" на 22.03.2021 г.

272

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ЗАКОННОСТ И КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА”   П О К А Н А На 22.03.2021 год. /понеделник/ от 15.00  ч.  в Заседателната зала на Община Плевен…

Заседание на ПК по "Здравеопазване и социална политика" на 22.03.2021 г.

337

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА”   П О К А Н А   На  22.03.2021 год. /понеделник/ от 16.00  ч. в Заседателната зала на Община Плевен  ще…

Заседание на ПК по "Образователна политика и читалищна дейност" на 22.03.2021 г.

256

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО „ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОЛИТИКА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ”   П О К А Н А   На 22.03.2021 год. /понеделник/ от 16.30  ч.  в Заседателната зала на Община Плевен…

Заседание на ПК по "Младежки дейности, спорт и туризъм" на 22.03.2021 г.

282

      О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ, СПОРТ И ТУРИЗЪМ”   П О К А Н А   на 22.03. 21 год. /понеделник/ от 17.00  ч.  в Заседателната зала на Община Плевен…

Заседание на ПК по "Бюджет и финансова политика" на 23.03.2021 г.

300

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “БЮДЖЕТ И ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА”   П О К А Н А   На  23.03.2021 год. /вторник/ от 16.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание…