Събития

Заседание на ПК по "Законност и контрол по изпълнение на решенията" на 22.02.2021 г.

265

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ЗАКОННОСТ И КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА”     П О К А Н А   На 22.02.2020 год. /понеделник/ от 14.00  ч.  в Заседателната зала на Община…

Заседание на ПК по "Общинска собственост и инвестиционна политика" на 22.02.2021 г.

288

    О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА”              П О К А Н А   На  22.02.2021 год. /понеделник/…

Заседание на ПК по "Здравеопазване и социална политика" на 22.02.2021 г.

275

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА”   П О К А Н А   На  22.02.2021 год. /понеделник/ от 16.00  ч. в Заседателната зала на Община Плевен  ще…

Заседание на ПК по "Младежки дейности, спорт и туризъм" на 22.02.2021 г.

264

      О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ, СПОРТ И ТУРИЗЪМ”   П О К А Н А   на 22.02. 2021 год. /понеделник/ от 17.00  ч.  в Заседателната зала на Община Плевен…

Заседание на ПК по "Образователна политика и читалищна дейност" на 23.02.2021 г.

258

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОЛИТИКА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ”   П О К А Н А   На 23.02.2021 год. /вторник/ от 13.00  ч.  в Заседателната зала на Община Плевен ще…

Заседание на ПК по "Стопанска политика и транспорт" на 23.02.2021 г.

282

   О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ТРАНСПОРТ” П О К А Н А На  23.02.2021 год. /вторник/ от 14.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание…

Заседание на ПК по "Бюджет и финансова политика" на 23.02.2021 г.

276

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “БЮДЖЕТ И ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА”   П О К А Н А   На  23.02.2021 год. /вторник/ от 15.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание…

Заседание на ПК по "Обществен ред и сигурност" на 23.02.2021 г.

231

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ”   П О К А Н А   На 23.02.2021 год. /вторник/  от 16.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе   заседание…

Заседание на ПК по "Култура, вероизповедания и международна дейност" на 23.02.2021 г.

232

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ”   П О К А Н А   на 23.02.2021 год. /вторник/ от 16.30  ч. в Заседателната зала на Община Плевен…

Заседание на ПК по "Устройство на територията, екология, земеделие и гори" на 25.01.2021 г.

318

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕКОЛОГИЯ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ”   П О К А Н А   на 25.01.2021 год. /понеделник/ от 13.00  ч. в Заседателната зала на Община…

Заседание на ПК по "Законност и контрол по изпълнение на решенията" на 25.01.2021 г.

275

    О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ЗАКОННОСТ И КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА”   П О К А Н А   На 25.01.2021 год. /понеделник/ от 14.00  ч.  в Заседателната зала на Община…

Заседание на ПК по "Култура, вероизповедания и международна дейност" на 25.01.2021 г.

255

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ”   П О К А Н А   на 25.01.2021 год. /понеделник/ от 15.00  ч. в Заседателната зала на Община Плевен…