Събития

Заседание на ПК по "Бюджет и финансова политика" на 21.05.2020 г.

89

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “БЮДЖЕТ И ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА”   П О К А Н А На  21.05.2020 год. /четвъртък/ от 17.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание…

Заседание на ПК по "Общинска собственост и инвестиционна политика" на 26.05.2020 г.

80

  О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА” П О К А Н А На  26.05.2020 год. / вторник/ от 14.00  ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще…

Заседание на ПК по "Устройство на територията, екология и земеделие и гори" на 26.05.2020 г.

92

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕКОЛОГИЯ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ” П О К А Н А   На 26.05.2020 год./вторник/  от 15.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен…

Заседание на ПК по "Здравеопазване и социална политика" на 26.05.2020 г.

87

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА”   П О К А Н А   На  26.05.2020 год. /вторник/ от 16.00  ч. в Заседателната зала  на Община Плевен ще се…

Заседание на ПК по "Младежки дейности, спорт и туризъм" на 26.05.2020 г.

75

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО „МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ, СПОРТ И ТУРИЗЪМ”   П О К А Н А   На 26.05.2020 год. /вторник / от 17:00 ч. в Заседателната  зала на Община Плевен ще се проведе…

Заседание на ПК по "Законност и контрол по изпълнение на решенията" на 21.02.2020 г.

249

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “Законност и контрол по изпълнение на решенията” П О К А Н А   На 21.02.2020 год./петък/  от 15.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се…

Заседание на ПК по "Здравеопазване и социална политика" на 17.02.2020 г.

217

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н   ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА”   П О К А Н А   На  17.02.2020 год. /понеделник/ от 17.00  ч. в Заседателната зала  на Община Плевен…

Заседание на ПК по "Общинска собственост и инвестиционна политика" на 18.02.2020 г.

227

  О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА”   П О К А Н А   На  18.02.2020 год. /вторник/ от 17.00  ч. в Заседателната зала на Община Плевен…

Заседание на ПК по "Младежки дейности, спорт и туризъм" на 18.02.2020 г.

205

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО „МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ, СПОРТ И ТУРИЗЪМ”   П О К А Н А   На 18.02.2020 год. /вторник / от 17:30 ч. в Заседателната  зала на Община Плевен ще се проведе…

Заседание на ПК по "Стопанска политика и транспорт" на 19.02.2020 г.

221

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ТРАНСПОРТ”   П О К А Н А на  19.02.2020 год. /сряда/ от 16.30  ч. в Актова зала на Община Плевен ще се проведе заседание на…

Заседание на ПК по "Култура, вероизповедания и международна дейност" на 19.02.2020 г.

201

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ”   П О К А Н А   на 19.02.2020 год. /сряда/ от 17.00  ч.  в Заседателната зала на Община Плевен…

Заседание на ПК по "Устройство на територията, екология и земеделие" на 19.02.2020 г.

205

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕКОЛОГИЯ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ” П О К А Н А   На  19.02.2020 год. /сряда/ от 18.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен…