Събития

Заседание на ПК по "Бюджет и финансова политика" на 22.07.2019 г.

59

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “БЮДЖЕТ И ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА” П О К А Н А На 22.07.2019 год. /понеделник/ от 16.00  ч. в Заседателната зала  на Община Плевен ще се проведе заседание…

Заседание на ПК по "Образователна политика и читалищна дейност" на 23.07.2019 г.

77

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОЛИТИКА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ”     П О К А Н А   на 23.07.2019 год. /вторник/ от 14.00  ч. в Заседателната зала  на Община Плевен…

Заседание на ПК по "Здравеопазване и социална политика" на 23.07.2019 г.

81

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н   ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА” П О К А Н А   На  23.07.2019 год. /вторник/ от 15.30  ч. в Заседателната зала  на Община Плевен ще се…

Заседание на ПК по "Общинска собственост и инвестиционна политика" на 23.07.2019 г.

68

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА”   П О К А Н А   На  23.07.2019 год. /вторник/ от 16.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще…

Заседание на ПК по "Стопанска политика и транспорт" на 23.07.2019 г.

62

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ТРАНСПОРТ” П О К А Н А   на 23.07.2019 год. /вторник/ от 17.00  ч. в Заседателната зала  на Община Плевен ще се проведе заседание…

Заседание на ПК по "Култура, вероизповедания и международна дейност" на 23.07.2019 г.

77

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ”     П О К А Н А   на 23.07.2019 год. /вторник/ от 18.00  ч. в Заседателната зала  на Община…

Заседание на ПК по "Законност, противодействие на корупцията, установяване конфликт на интереси и контрол по изпълнение на решенията"

71

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ЗАКОННОСТ, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА, УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА”   П О К А Н А   На …

Заседание на ПК по "Устройство на територята, екология и земеделие" на 24.06.2019 г.

78

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕКОЛОГИЯ И ЗЕМЕДЕЛИЕ” П О К А Н А На 24.06.2019 год. от 14:30 ч. в Актовата зала на Община Плевен ще се проведе   заседание…

Заседание на ПК по "Младежки дейности, спорт и туризъм" на 24.06.2019 г.

71

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ, СПОРТ И ТУРИЗЪМ” П О К А Н А   На 24.06.2019 год. /понеделник/ от15.30 ч. в Заседателната зала  на Община Плевен ще се проведе заседание…

Заседание на ПК по "Бюджет и финансова политика" на 24.06.2019 г.

70

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “БЮДЖЕТ И ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА” П О К А Н А На 24.06.2019 год. /понеделник/ от 16.00  ч. в Заседателната зала  на Община Плевен ще се проведе заседание…

Заседание на ПК по "Обществен ред и сигурност" на 25.06.2019 г.

71

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО „ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ” П О К А Н А На 25.06.2019год. /вторник/  от 13.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе   заседание…

Заседание на ПК по "Здравеопазване и социална политика" на 25.06.2019 г.

68

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н   ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА” П О К А Н А На  25.06.2019 год. /вторник/ от 15.30  ч. в Заседателната зала  на Община Плевен ще се проведе…