Събития

Заседание на ПК по "Култура, вероизповедания и международна дейност" на 25.01.2021 г.

52

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ”   П О К А Н А   на 25.01.2021 год. /понеделник/ от 15.00  ч. в Заседателната зала на Община Плевен…

Заседание на ПК по "Здравеопазване и социална политика" на 25.01.2021 г.

62

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА”   П О К А Н А   На  25.01.2021 год. /понеделник/ от 16.00  ч. в Заседателната зала на Община Плевен  ще…

Заседание на ПК по "Обществен ред и сигурност" на 25.01.2021 г.

45

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ”   П О К А Н А   На 25.01.2021 год. /понеделник/  от 16.30 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание…

Заседание на ПК по "Образователна политика и читалищна дейност" на 26.01.2021 г.

80

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОЛИТИКА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ”   П О К А Н А   На 26.01.2021 год. /вторник/ от 13.00  ч.  в Заседателната зала на Община Плевен ще…

Заседание на ПК по "Общинска собственост и инвестиционна политика" на 26.01.2021 г.

53

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА”   П О К А Н А   На  26.01.2021 год. / вторник/ от 14.00  ч. в Заседателната  зала на Община Плевен…

Заседание на ПК по "Стопанска политика и транспорт" на 26.01.2021 г.

56

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ТРАНСПОРТ”   П О К А Н А   На  26.01.2021 год. /вторник/ от 15.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание…

Заседание на ПК по "Законност и контрол по изпълнение на решенията" на 14.12.2020 г.

98

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ЗАКОННОСТ И КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА”   П О К А Н А   На 14.12.2020 год. /понеделник/ от 14.00  ч.  в Заседателната зала на Община Плевен…

Заседание на ПК по "Култура, вероизповедания и международна дейност" на 14.12.2020 г.

83

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ”     П О К А Н А   на 14.12.2020 год. /понеделник/ от 15.00  ч. в Заседателната зала на Община…

Заседание на ПК по "Здравеопазване и социална политика" на 14.12.2020 г.

97

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА”   П О К А Н А   На  14.12.2020 год. /понеделник/ от 16.00  ч. в Заседателната зала  на Община Плевен ще…

Заседание на ПК по "Обществен ред и сигурност" на 14.12.2020 г.

86

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ”   П О К А Н А   На 14.12.2020 год. /понеделник / от 16.30 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе   заседание…

Заседание на ПК по "Устройство на територията, екология, земеделие и гори" на 14.12.2020 г.

90

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕКОЛОГИЯ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ”   П О К А Н А 14.12.2020 год. понеделник / от 17.00  ч.  в Заседателната зала на Община Плевен…