Събития

Заседание на ПК по "Общинска собственост и инвестиционна политика" на 20.05.2022 г.

81

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА”   П О К А Н А   На  20.05.2022 год. / петък/ от 14.00  ч. в Заседателната  зала на Община Плевен…

Заседание на ПК по "Стопанска политика и транспорт" на 20.05.2022 г.

85

 О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ТРАНСПОРТ”   П О К А Н А   На  20.05.2022 год. /петък/ от 15.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание…

Заседание на ПК по "Обществен ред и сигурност" на 23.04.5.2022 г.

70

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ”   П О К А Н А   На 23.05.2022 год. /понеделник / от 13.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе   заседание…

Заседание на ПК по "Устройство на територията, екология, земеделие и гори" на 23.05.2022 г.

83

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕКОЛОГИЯ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ”   П О К А Н А   на 23.05.2022 год. /понеделник/ от 13.30  ч.  в Заседателната зала на Община…

Заседание на ПК по "Младежки дейности, спорт и туризъм" на 23.05.2022 г.

77

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО „МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ, СПОРТ И ТУРИЗЪМ”     П О К А Н А   На 23.05.2022год. /понеделник/ от 15:00 ч. в Заседателната  зала на Община Плевен ще се проведе…

Заседание на ПК по "Образователна политика и читалищна дейност" на 23.05.2022 г.

73

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОЛИТИКА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ”   П О К А Н А   На 23.05.2022 год. /понеделник/ от 16.30  ч.  в Заседателната зала на Община Плевен…

Заседание на ПК по "Здравеопазване и социална политика" на 23.05.2022 г.

15

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ”     П О К А Н А   на 23.05.2022 год. /понеделник/ от 17.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен…

Заседание на ПК по "Устройство на територията, екология, земеделие и гори" на 19.04.2022 г.

84

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕКОЛОГИЯ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ”   П О К А Н А   на 19.04.2022 год. /вторник/ от 13.00  ч.  в Заседателната зала на Община…

Заседание на ПК по "Общинска собственост и инвестиционна политика" на 19.04.2022 г.

99

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА” П О К А Н А На  19.04.2022 год. / вторник/ от 14.00  ч. в Заседателната  зала на Община Плевен ще…

Заседание на ПК по "Стопанска политика и транспорт" на 19.04.2022 г.

63

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ТРАНСПОРТ”   П О К А Н А   На  19.04.2021 год. /вторник/ от 15.30 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание…