Събития

Заседание на ПК по "Стопанска политика и транспорт" на 26.09.2022 г.

280

П О К А Н А   На  26.09.2022 год. /понеделник/ от 15.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по „Стопанска политика и транспорт” при следния   Д Н Е В Е Н   Р Е Д:   Отчет относно изпълнение…

Заседание на ПК по "Общинска собственост и инвестиционна политика" на 26.09.2022 г.

300

П О К А Н А На 26.09.2022 год. /понеделник/ от 14.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по “Общинска собственост и инвестиционна политика” при следния   Д Н Е В Е Н   Р Е Д:   1. Отчет…

Заседание на ПК по "Законност и контрол по изпълнение на решенията" на 26.09.2022 г.

263

П О К А Н А   На 26.09.2022 год. /понеделник/ от 13.00  ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе  заседание на ПК по “Законност и контрол по изпълнение на решенията” при следния   Д Н Е В Е Н   Р Е Д:  …

Заседание на ПК по "Устройство на територията, екология, земеделие и гори" на 22.08.2022 г.

594

ОБЩ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕКОЛОГИЯ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ”   П О К А Н А На  22.08.2022 год. /понеделник/ от 14.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен…

Заседание на ПК по "Бюджет и финансова политика" на 23.08.2022 г.

292

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “БЮДЖЕТ И ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА”   П О К А Н А На 23.08.2022 год. /вторник/ от 16.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание на…

Заседание на ПК по "Стопанска политика и транспорт" на 23.08.2022 г.

271

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ТРАНСПОРТ”   П О К А Н А На  23.08.2022 год. /вторник/ от 15.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание…

Заседание на ПК по "Общинска собственост и инвестиционна политика" на 23.08.2022 г.

275

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА”   П О К А Н А На 23.08.2022 год. /вторник/ от 14.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе…

Заседание на ПК по "Законност и контрол по изпълнение на решенията" на 23.08.2022 г.

257

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ЗАКОННОСТ И КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА”   П О К А Н А На 23.08.2022 год. /вторник/ от 13.00  ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се…

Заседание на ПК по "Младежки дейности, спорт и туризъм" на 22.08.2022 г.

289

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ, СПОРТ И ТУРИЗЪМ”   П О К А Н А На  22.08.2022 год. /понеделник/ от 13.30 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе…

Заседание на ПК по "Култура, вероизповедания и международна дейност" на 22.08.2022 г.

253

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ”   П О К А Н А на 22.08.2022 год. /понеделник/ от 13.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще…

Заседание на ПК по "Младежки дейности, спорт и туризъм" на 25.07.2022 г.

325

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО „МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ, СПОРТ И ТУРИЗЪМ”     П О К А Н А   На 25.07.2022год. /понеделник / от 13:30 ч. в Заседателната  зала на Община Плевен ще се проведе…

Заседание на ПК по "Устройство на територията, екология, земеделие и гори" на 25.07.2022 г.

300

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕКОЛОГИЯ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ”   П О К А Н А   на 25.07.2022 год. /понеделник/ от 14.00  ч.  в Заседателната зала на Община…