Събития

Заседание на ПК по "Стопанска политика и транспорт" на 24.01.2023 г.

222

 О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ТРАНСПОРТ”   П О К А Н А   На  24.01.2023 год. /вторник/ от 15.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе…

Заседание на ПК по "Бюджет и финансова политика" на 24.01.2023 г.

223

  О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “БЮДЖЕТ И ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА” П О К А Н А   На 24.01.2023 год. /вторник/ от 15.30 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание…

Заседание на ПК по "Устройство на територията, екология, земеделие и гори" на 21.11.2022 г.

346

 ОБЩ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н   ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕКОЛОГИЯ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ”   П О К А Н А   На  21.11.2022 год. /понеделник/ от 14 .00 ч. в Заседателната зала на…

Заседание на ПК по "Законност и контрол по изпълнение на решенията" на 22.11.2022 г.

269

    О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ЗАКОННОСТ И КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА” П О К А Н А На 22.11.2022 год. /вторник / от 13.00  ч. в Заседателната зала на Община Плевен…

Заседание на ПК по "Общинска собственост и инвестиционна политика" на 22.11.2022 г.

265

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА”   П О К А Н А   На 22.11.2022 год. /вторник/ от 14.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се…

Заседание на ПК по "Стопанска политика и транспорт" на 22.11.2022 г.

239

 О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО „СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ТРАНСПОРТ”   П О К А Н А   На  22.11.2022 год. /вторник/ от 15.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе…

Заседание на ПК по "Бюджет и финансова политика" на 22.11.2022 г.

267

  О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “БЮДЖЕТ И ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА”   П О К А Н А   На 22.11.2022 год. /вторник/ от 15.30 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание…

Заседание на ПК по "Образователна политика и читалищна дейност" на 22.11.2022 г.

244

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОЛИТИКА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ”   П О К А Н А   На 22.11.2022 год. /вторник/ от 17.00  ч.  в Заседателната зала на Община Плевен ще…

Заседание на ПК по "Устройство на територията, екология, земеделие и гори" на 27.09.2022 г.

383

П О К А Н А   На  27.09.2022 год. /вторник/ от 14.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по "Устройство на територията, екология, земеделие и гори" при следния   Д Н Е В Е Н   Р Е Д:  …

Заседание на ПК по "Обществен ред и сигурност" на 27.09.5.2022 г.

331

П О К А Н А На  27.09.2022 год. /вторник/ от 13.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по "Обществен ред и сигурност" при следния   Д Н Е В Е Н   Р Е Д:   1. Предложение относно допълнение…

Заседание на ПК по "Здравеопазване и социална политика" на 26.09.2022 г.

295

П О К А Н А На  26.09.2022 год. /понеделник/ от 16.30  ч. в Заседателната зала на Община Плевен  ще се проведе заседание на ПК по „Здравеопазване и социална политика” и Комисията за разпределение на средствата за подпомагане…

Заседание на ПК по "Бюджет и финансова политика" на 26.09.2022 г.

275

П О К А Н А   На 26.09.2022 год. /понеделник/ от 15.30 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по “Бюджет и финансова политика” при следния   Д Н Е В Е Н   Р Е Д:   1 Отчет относно изпълнение…