Събития

Заседание на ПК по "Стопанска политика и транспорт" на 19.02.2020 г.

605

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ТРАНСПОРТ”   П О К А Н А на  19.02.2020 год. /сряда/ от 16.30  ч. в Актова зала на Община Плевен ще се проведе заседание на…

Заседание на ПК по "Култура, вероизповедания и международна дейност" на 19.02.2020 г.

618

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ”   П О К А Н А   на 19.02.2020 год. /сряда/ от 17.00  ч.  в Заседателната зала на Община Плевен…

Заседание на ПК по "Устройство на територията, екология и земеделие" на 19.02.2020 г.

612

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕКОЛОГИЯ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ” П О К А Н А   На  19.02.2020 год. /сряда/ от 18.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен…

Заседание на ПК по "Бюджет и финансова политика" на 20.02.2020 г.

677

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “БЮДЖЕТ И ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА”   П О К А Н А На  20.02.2020 год. /четвъртък/ от 17.30 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание…

Заседание на ПК по "Обществен ред и сигурност" на 21.02.2020 г.

454

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ”   П О К А Н А   На 21.02.2020 год./ /  от 16.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе   заседание…

Заседание на ПК по "Образователна политика и читалищна дейност" на 21.02.2020 г.

428

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОЛИТИКА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ”   П О К А Н А На 21.02.2020 год./ петък/ от17:00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе  …

Заседание на ПК по "Законност и контрол по изпълнение на решенията" на 28.01.2020 г.

599

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н   ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ЗАКОННОСТ И КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА”   П О К А Н А   На 28.01.2020 год./вторник/  от 17.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен…

Заседание на ПК по "Устройство на територията, екология, земеделие и гори" на 22.01.2020 г.

543

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕКОЛОГИЯ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ”   П О К А Н А   На  22.01.2020 год. /сряда/ от 16.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен…

Заседание на ПК по "Образователна политика и читалищна дейност" на 22.01.2020 г.

562

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОЛИТИКА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ” П О К А Н А На 22.01.2020 год. от17:30 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе   заседание…

Заседание на ПК по "Младежки дейности, спорт и туризъм" на 23.01.2020 г.

579

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО „МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ, СПОРТ И ТУРИЗЪМ” П О К А Н А   На 23.01.2020 год. /четвъртък/ от 16:00 ч. в Заседателната  зала на Община Плевен ще се проведе заседание…

Заседание на ПК по "Общинска собственост и инвестиционна политика" на 23.01.2020 г.

627

  О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА”   П О К А Н А   На  23.01.2020 год. /четвъртък/ от 17.30  ч. в Заседателната зала на Община…

Заседание на ПК по "Обществен ред и сигурност" на 24.01.2020 г.

557

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ”   П О К А Н А   На 24.01.2020 год./петък/  от 16.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе   заседание…