Събития

Заседание на ПК по "Общинска собственост и инвестиционна политика" на 26.06.2023 г.

139

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА”   П О К А Н А На 26.06.2023 год. /понеделник/ от 14.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се…

Заседание на ПК по "Бюджет и финансова политика" на 28.03.2023 г.

222

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “БЮДЖЕТ И ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА”   П О К А Н А   На 28.03.2023 год. /вторник/ от 16.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание…

Заседание на ПК по "Устройство на територията, екология, земеделие и гори" на 28.03.2023 г.

265

 ОБЩ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕКОЛОГИЯ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ”   ПОКАНА   На 28.03.2023 год. /вторник/ от 15.00  ч.  в Заседателната зала на Община…

Заседание на ПК по "Общинска собственост и инвестиционна политика" на 28.03.2023 г.

237

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА”   П О К А Н А На 28.03.2023 год. /вторник/ от 14.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе…

Заседание на ПК по "Законност и контрол по изпълнение на решенията" на 28.03.2023 г.

196

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н  ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ЗАКОННОСТ И КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА”   П О К А Н А На 28.03.2023 год. /вторник / от 13.30 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се…

Заседание на ПК по "Образователна политика и читалищна дейност" на 27.03.2023 г.

195

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОЛИТИКА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ”   П О К А Н А   На 27.03.2023 год. /понеделник/ от 16.30 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се…

Заседание на ПК по "Младежки дейности, спорт и туризъм" на 27.03.2023 г.

226

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ, СПОРТ И ТУРИЗЪМ”   П О К А Н А На 27.03.2023 год. /понеделник/ от 14.00 ч. в Заседателната  зала на Община Плевен ще се проведе…

Заседание на ПК по "Култура, вероизповедания и международна дейност" на 27.03.2023 г.

187

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ”   П О К А Н А   на 27.03.2023 год. /понеделник/ от 13.00  ч. в Заседателната зала на Община Плевен…

Заседание на ПК по "Обществен ред и сигурност" на 23.01.2023 г.

259

 О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ”   П О К А Н А   На  23.01.2023 год. /понеделник/ от 16.30 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание…

Заседание на ПК по "Здравеопазване и социална политика" на 23.01.2023 г.

202

  О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА”   П О К А Н А   На  19.12.2022 год. /понеделник/ от 17.00  ч. в Заседателната зала на Община Плевен  ще…

Заседание на ПК по "Законност и контрол по изпълнение на решенията" на 24.01.2023 г.

260

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н  ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ЗАКОННОСТ И КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА”   П О К А Н А    На 24.01.2023 год. /вторник / от 13.00  ч. в Заседателната зала на Община Плевен…

Заседание на ПК по "Общинска собственост и инвестиционна политика" на 24.01.2023 г.

229

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА” П О К А Н А На 24.01.2023 год. /вторник/ от 14.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе…