Събития

Заседание на ПК по "Бюджет и финансова политика" на 24.07.2023 г.

130

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “БЮДЖЕТ И ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА”   П О К А Н А   На 24.07.2023 год. /понеделник/ от 15.30 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание…

Заседание на ПК по "Култура, вероизповедания и международна дейност" на 25.07.2023 г.

135

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ”     П О К А Н А   на 25.07.2023 год. /вторник/ от 13.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен…

Заседание на ПК по "Устройство на територията, екология, земеделие и гори" на 25.07.2023 г.

125

 ОБЩ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕКОЛОГИЯ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ”   П О К А Н А   На  25.07.2023 год. /вторник/ от 14.00 ч. в Заседателната зала на Община…

Заседание на ПК по "Законност и контрол по изпълнение на решенията" на 25.07.2023 г.

141

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ЗАКОННОСТ И КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА”   П О К А Н А   На 25.07.2023 год. /вторник /от 15.00  ч.  в Заседателната зала на Община Плевен…

Заседание на ПК по "Образователна политика и читалищна дейност" на 25.07.2023 г.

132

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОЛИТИКА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ”   П О К А Н А   На 25.07.2023год. /вторник/ от 16.30 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе …

Заседание на ПК по "Младежки дейности, спорт и туризъм" на 27.06.2023 г.

159

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО  “МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ, СПОРТ И ТУРИЗЪМ”   П О К А Н А На 27.06.2023 год. /вторник/ от 12.30 ч. в Заседателната  зала на Община Плевен ще се проведе заседание…

Заседание на ПК по "Здравеопазване и социална политика" на 26.06.2023 г.

145

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА”   П О К А Н А На 26.06.2023 год. /понеделник/ от 17.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен  ще се проведе…

Заседание на ПК по "Стопанска политика и транспорт" на 26.06.2023 г.

142

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ТРАНСПОРТ”   П О К А Н А на 26.06.2023 год. /понеделник/ от 15.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание…

Заседание на ПК по "Законност и контрол по изпълнение на решенията" на 26.06.2023 г.

141

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ЗАКОННОСТ И КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА”   П О К А Н А На 26.06.2023 год. /понеделник / от 16.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се…

Заседание на ПК по "Устройство на територията, екология, земеделие и гори" на 27.06.2023 г.

203

ОБЩ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕКОЛОГИЯ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ”   П О К А Н А   на 27.06.2022 год. /вторник/ от 13.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен…

Заседание на ПК по "Култура, вероизповедания и международна дейност" на 26.06.2023 г.

137

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ”   П О К А Н А на 26.06.2023 год. /понеделник/ от 13.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще…

Заседание на ПК по "Бюджет и финансова политика" на 26.06.2023 г.

145

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “БЮДЖЕТ И ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА”   П О К А Н А На 26.06.2023 год. /понеделник/ от 15.30 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание…