Събития

Заседание на ПК по "Младежки дейности, спорт и туризъм" на 28.08.2023 г.

293

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА КОМИСИЯ  ПО “МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ, СПОРТ И ТУРИЗЪМ”   П О К А Н А   На 28.08.2023 год. /понеделник/ от 14.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание…

Заседание на ПК по "Общинска собственост и инвестиционна политика" на 29.08.2023 г.

244

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА”   П О К А Н А   На 29.08.2023 год. /вторник/ от 14.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се…

Заседание на ПК по "Стопанска политика и транспорт" на 29.08.2023 г.

246

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО  “СТОПАНСКА  ПОЛИТИКА  И  ТРАНСПОРТ”   П О К А Н А   На 29.08.2023 год. /вторник/ от 15.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе…

Заседание на ПК по "Бюджет и финансова политика" на 29.08.2023 г.

290

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “БЮДЖЕТ И ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА”   П О К А Н А   На 29.08.2023 год. /вторник/ от 15.30 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание…

Заседание на ПК по "Законност и контрол по изпълнение на решенията" на 29.08.2023 г.

253

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ЗАКОННОСТ И КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА”   П О К А Н А   На 29.08.2023 год. /вторник/ от 13.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се…

Заседание на ПК по "Устройство на територията, екология, земеделие и гори" на 28.08.2023 г.

271

 ОБЩ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕКОЛОГИЯ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ”   П О К А Н А   На 28.08.2023 год. /понеделник/ от 15.00 ч. в Заседателната зала на Община…

Заседание на ПК по "Образователна политика и читалищна дейност" на 28.08.2023 г.

240

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОЛИТИКА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ”   П О К А Н А   На 28.08.2023 год. /понеделник/ от 16.30 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се…

Заседание на ПК по "Здравеопазване и социална политика" на 28.08.2023 г.

237

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА”   П О К А Н А   На 28.08.2023 год. /понеделник/ от 17.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен  ще се проведе…

Заседание на ПК по "Обществен ред и сигурност" на 28.08.2023 г.

85

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ”   П О К А Н А   На 28.08.2023 год. /понеделник/ от 13.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание…

Заседание на ПК по "Младежки дейности, спорт и туризъм" на 24.07.2023 г.

143

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА КОМИСИЯ  ПО “МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ, СПОРТ И ТУРИЗЪМ”   П О К А Н А   На 24.07.2023 год. /понеделник/ от 13.00 ч. в Заседателната  зала на Община Плевен ще се проведе…

Заседание на ПК по "Общинска собственост и инвестиционна политика" на 24.07.2023 г.

160

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА”   П О К А Н А     На 24.07.2023 год. /понеделник/ от 14.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен…

Заседание на ПК по "Стопанска политика и транспорт" на 24.07.2023 г.

147

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО  “СТОПАНСКА  ПОЛИТИКА  И  ТРАНСПОРТ”   П О К А Н А   На 24.07.2023 год. /понеделник/ от 15.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се…